• Pi. sep 29th, 2023

„Živec“ ako lokálna mena od roku 2014 aj vo Zvolene

juraj-hips
Juraj Hipš. Foto: Ján Števonka.

V pondelok 11.11.2013 sa konala na Starej radnici séria prednášok, ktorú si pripravilo a prezentovalo Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Do Zvolena na Starú radnicu prišlo predstaviť projekt pod globálnym názvom Nevyšliapanou cestou. Partnerom projektu je švajčiarska organizácia Urban AgriCulture Netz Basel.

Úvodný článok k samotnej akcii nájdete TU.

Juraj Hipš, ktorý je riaditeľom centra environmentalistickej výchovy Živica predstavil na Starej radnici novú lokálnu menu a jej základné princípy.

Lokálna mena, ktorá sa volá živec je súčasťou projektu Nevyšliapanou cestou. To znamená, že  komunitné záhrady, mestské včely ako aj táto doplnková lokálna mena to celé dopĺňa a asceluje. Lokálna mena je jedna z vecí,  od ktorej sa očakáva hlavne to, čo to na Slovensku spraví.

Lokálna mena je momentálne v štádiu plánovania, hľadajú sa možnosti, rokuje a spolupracuje sa s rôznymi partnermi a expertmi ako aj s kolegami zo Švajčiarska, aby sa našiel optimálny model, ktorý je uplatniteľný na Slovensku a bude sa pilotne skúšať v Bratislave a vo Zvolene.

Jeho 20 minútová prezentácia objasnila všetko podstatné,  spojené s touto novou lokálnou menou. Celú prezentáciu si môžete pozrieť na priloženom videu (nie je podstatná kvalita videa, ale obsah).

Prečo „Živec“?

 • Lokálna mena „Živec“ bola vytvorená s vierou, že ekonomické aktivity, môžu a mali by mať pozitívny dopad na spoločnosť, kultúru a životné prostredie.
 • Podporuje a stimuluje miestnu ekonomiku a prispieva k rozvoju ľudských obchodných vzťahov v meste
 • Posilňuje solidaritu medzi miestnymi zákazníkmi a obchodníkmi
 • Podporuje poskytovanie bezúročných mikroúverov, ktoré sú určené na rozvoj miestneho podnikania

Ako to funguje?

 • Bratislavské a Zvolenské sú lokálnou doplnkovou menou, ktorá je platná zároveň s Eurom.
 • Bratislavským a Zvolenskými živicami sa platí rovnako ako eurom. Pri platení má jeden živec hodnotu jedného eura.
 • Lokálna mena funguje v mestách Bratislava a Zvolen. V Bratislave je platný Bratislavský a vo Zvolene Zvolenský živec.
 • Nominálne hodnoty „Živca“ sú: 0,50, 1, 2, 5, 10, 20.
 • Živce sú kryté eurami v pomere 1:1
 • Živce si môžete zameniť  na určených miestach v Bratislave, vo Zvolene
 • Živcami sa platí v zapojených označených miestnych obchodoch v Bratislave a vo Zvolene
 • Zo „Živcov“ sa pri platení vydáva v živcoch alebo v eurách.
 • Živce sú spätne zameniteľné za eurá len pre obchodníkov, nie pre zákazníkov.
 • Platnosť živcov je časovo obmedzená, vždy na obdobie jedného kalendárneho roka, čím sa podporuje ich obeh.

Ako to funguje z pohľadu zákazníka?

 • Živce môžete získať na určených miestach v Bratislave, vo Zvolene. Pri výmene eur za „Živce“ získate bonus 5% živcov navyše.

nakupujuci-zivce

Ako to funguje z pohľadu obchodníka?

 • Obchodník si zamieňa získané „Živce“ naspäť za eurá na vybraných výmenných miestach.
 • Obchodník pri spätnej výmene dostáva za 1 živec 0.95 euro.
 • Bonus, ktorý získava zákazník, financuje obchodník.

obchodnik-vymena-zivca

Čo to obchodníkovi prináša?

 • Zapojený obchodník získava bezplatnú propagáciu na stránke www.zivica.sk
 • Nálepku na svoju prevádzku – „Tu môžete platiť živcom“.
 • Novú klientelu získanú prostredníctvom propagácie a uvedenia lokálnej meny na trh – propagácia v médiách, vydávaných printoch a na webových stránkach.
 • Dobré meno – prevádzka sa zapája do rozvoja lokálnej komunity a miestnej ekonomiky – podporuje mesto, v ktorom podniká.
 • Používaním živcov podporujete obeh peňazí v rámci komunity a zabraňujete ich odtekaniu mimo ňu.

Juraj Hipš – Lokálna mena „Živec“ (celá prezentácia)

Článok foto a video: Ján Števonka.