• Pi. sep 29th, 2023

Na Západe sa konala detská konferencia Križovatky šťastia

specialna-zakladna-skola-zvolen
Foto: Ján Števonka.

V utorok 26.11.2013 sa konala v Aule IX. ZŠ na sídlisku Západ už V. ročník detskej konferencie pod titulom Križovatky šťastia 2013, ktorú zorganizovala IX. ZŠ Námestie mládežeCentrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vo Zvolene, Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene, SCVČ a SZUŠ Heuréka a Regionálne združenie Detský fond Zvolen a toto všetko pod záštitou Mesta Zvolen.

Detská konferencia bola preventívnou akciou, ktorou sa pomáha predchádzať tomu nebezpečnému, čo nás môže ohroziť. V.ročníku Detskej konferencie s názvom Križovatky šťastia a na XVII. ročníku Vedomostného kvízu upriamuje pozornosť na súčasné problémy mladých ľudí a orientuje ich na zmysluplné voľnočasové aktivity. Témami podujatia boli: „Akí sme a čo nás baví“ a „Pokušenia súčasnosti“. Preventívna akcia bola primárne určená pre žiakov 7. ročníka ZŠ, ich učiteľov a dospelých účastníkov, ktorí aktívne pracujú s deťmi a mládežou.


Kapitoly – postupne budú aj ostatné veci (momentálne úvod a prezentácie) 

Program konferencie pozostával z prezentácií pripravených peer-aktivistami a zo žiackych príspevkov, kultúrneho programu ZŠ Námestie mládeže, vedomostného kvízu, vyhlásenia výsledkov kvízu. Počas prestávky si bolo možné pozrieť práce výtvarnej súťaže, zastaviť sa pri stolíku a prezentácie kníh Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene ako aj vyskúšať prístroj Smokerlyzer čiže meranie CO vo výdychu z Regionálneho ústavu zdravotníctva vo Zvolene.

Medzi oficiálnymi hosťami, ktorí prišli podporiť túto akciu bola Mgr. Miriam Rašnerová z odboru školstva, preventisti: inšpektor Jozef Michalík z Mestskej polície vo Zvolene nadporučík Mgr. Ladislav Lietava z Okresného riaditeľstva Policajného zboru SR vo Zvolene.

Detskú konferenciu moderovala dvojica Alica Krnáčová a Emanuel Kucbel a po prestávke Mgr. Helena Janáková z POS Zvolen (Podpolianskeho osvetového strediska) moderovala kvíz. Odborní lektormi Vedomostného kvízu: Sylvia Tichá z CPPPaP, Ladislav Lietava z OR PZ, Jozef Michalík z MsP Zvolen.

Konferencia bola určená pre žiakov druhého stupňa základných škôl, koordinátorov prevencie a dospelých účastníkov, ktorí aktívne pracujú s deťmi a mládežou. Podujatia sa zúčastnilo viac 200 detí z 13 základných škôl zvolenského okresu:

  • ZŠ Jilemnického 1, Zvolen, ZŠ Jilemnického 2, Zvolen, V. ZŠ Hrnčiarska, Zvolen, VI. ZŠ M. Rázusa, Zvolen, VII. ZŠ J. Alexyho, Zvolen, IX. ZŠ Nám. mládeže, Zvolen, Gymnázium okružná Zvolen, ZŠ sv. Dominika Savia, Zvolen, ZŠ Očová, ZŠ Sliač, ZŠ Pliešovce, ZŠ Zvolenská Slatina, ZŠ Budča.

Nakoľko prednášok, sprievodného a úvodného programu ako aj samotného kvízu a je z neho veľa multimediálneho obsahu tak ten je delený na niekoľko podstránok (vid zoznam). Postupne sa tu budú zobrazovať odkazy na jednotlivé podstránky.

Slávnostné otvorenie konferencie: Mgr. Ľubica Tomčíková 

Príhovor: Mgr. Alžbeta Staníková 

Fotografie

Článok, foto a video: Ján Števonka.

Sledujte ZV-podujatia.com na FacebookuGoogle+ a Twitteri