• So. apr 1st, 2023

Zvolenskej SAD-ke pribudli nové CNG autobusy

odovzdavanie autobusov
Autobusy. Foto: ZV-podujatia

Po piatku 7.11.2014 sa môžu obyvatelia mesta Zvolen tešiť zo 4 nových nízko podlažných plynofikovaných autobusov, ktoré boli slávnostne odovzdané do užívania na zvolenskom námestí.

Do vozového parku pribudli ďalšie štyri autobusy, ktoré sú nízkopodlažného typu, takže aj ľudia nielen na invalidných vozíčkoch nebudú mať problém s nastupovaním. Okrem toho, ako poznamenal neskôr primátor mesta Zvolen Ing. Miroslav Kusein má mesto Zvolen všetky autobusy poháňané na plyn.

Po úvodnom predstavení autobusov, ukážky bezbariérovosti nastupovania a po pár pohárikoch teplého punču sa už na pódiu konali slávnostné reči tých najpovolanejších.

Ing. Miroslav Kusein

SAD-ka Zvolen myslí na nás a hlavne na ekologickú dopravu a našich seniorov, pretože v týchto pohodlných autobusoch sa im cestuje omnoho lepšie, omnoho lepšie sa im nastupuje a v lete majú komfortné prostredie, pretože autobusy sú klimatizované.

Chcem sa zároveň poďakovať  mojim predchodcom Vladimírovi Maňkovi a Dušanovi Lizoňovi, ktorí v podstate začali s ekologizáciou našej dopravy a myslím si, že máme byť vo Zvolene na čo hrdí,  pretože tak ako povedal Adrián predo mnou sme prvé mesto na Slovensku, ktoré je plne plynofikované a sme teda ekologické mesto.

Ďakujem aj všetkým poslancom, ktorí podporujú tieto investície.  V zmysle nášho rozpočtu nám to finančné prostriedky dovoľujú, tak pristupujeme k obnove vozového parku. Ak sa nemýlim,  máme momentálne 24 autobusov a polovica, čiže 12 je nízkopodlažných a komfortných.

K slovu sa dostal aj Vladimír Maňka

Milí priatelia Zvolenčania, idem úplne náhodou okolo, lebo som dnes cestoval z Bruselu a včera sme rokovali s ministrami financií Európskej únie o rozpočte Európskej únie na ďalšie obdobie a hádame sa, lebo jeden chce to a druhý zas ono, ale podstatné je, aby sme financovali to, čo pomôže aj mestám a obciam, aj obyvateľom a medzitým je aj ekológia. A ja som rád, že aj primátor mesta Zvolen sa stará o to, aby tu bolo mesto čisté a obyvatelia tu dýchali  čo najčistejší vzduch a pomáha k tomu aj Slovenská autobusová doprava a. s. Zvolen.

Článok a foto: Ján Števonka.