• Po. feb 6th, 2023

Sporná dominanta Zvolena

ByIMG_1979

apr 29, 2015 ,
heureka-konferencia-mladych-europanov-19
Na Pustom hrade sa nachádza predmetná chatka

TS: Nad historickým mestom, umiestneným priamo v strede Európy sa vypína veľmi podivná stavba, vyvolávajúca pochybnosti. Ide žiaľ o chatku, ktorej funkcia archeologického zázemia už dávno skončila. Tým sa stala nepochopiteľne trpenou najznámejšou čiernou stavbou Zvolena.

Podľa informácií a podnetov občanov, ktoré sa poslaneckému klubu PATRIOTI dostali, tento objekt nemá platný prevádzkový poriadok. Nevyužívajú ho ani archeológovia, ani návštevníci Pustého hradu. Nemá povolenie od Pamiatkového úradu SR stáť priamo na exponovanom mieste Národnej kultúrnej pamiatky. Svojou dominantnou polohou a siluetou narúša historickú scenériu Pustého Hradu

Na chatku je podľa nám dostupných dokumentov vedené aj exekučné konanie s odporučením a súhlasom súdneho exekútora, aby Mesto dalo chatku odstrániť z chránenej oblasti.

Vo februári tohto roku poslanec Šufliarsky písomne ako aj verejne na mestskom zastupiteľstve interpeloval primátorku vo veci tejto spornej chatky na Pustom hrade. Žiadal ju, aby poslanci dostali všetky podklady týkajúce sa spornej stavby, a aby tento materiál bol zaradený do odborných komisií zastupiteľstva a následne na rokovanie najbližšieho zastupiteľstva. Zároveň požadoval informáciu, čo nové vedenie mesta v tejto veci urobilo. Poslanec Šufliarsky dostal od primátorky dňa 23. 02. 2015 doporučeným listom odpoveď. Ostatní poslanci, žiaľ ani slovo a ani riadok!

Dnes už bežne počuť na námestí vo Zvolene názory, že nad mestom sa vypína čierna stavba. A to vraj za súhlasu vedenia mesta a spolupráce poslancov. Vraj strkáme hlavu do piesku pred týmto problémom a že „šéfstvo“ mesta nechce pre osobné záujmy niektorých ľudí chatku „riešiť“. Vedenie Zvolena musí v spolupráci s nami – poslancami jasne a verejne vyvrátiť tieto podozrenia, vrhajúce zlé svetlo na nás všetkých. Preto poslanecký klub Patrioti vyzýva k vyriešeniu tohto problému. Chápeme, že existuje veľa citových väzieb z minulosti k tejto „chatke“ avšak nesmieme zabúdať na odkaz predkov, úctu k ich pamiatke, a teda väzbe k našej vlastnej histórii. Ak chceme viesť občanov k dodržiavaniu zákonov, tak musíme zákony dodržiavať sami. PATRIOTI preto budú dôrazne žiadať nielen zákonnosť, ale zároveň aj vyjadrenie vďaky Zvolena nadšencom, dobrovoľníkom a aktivistom, ktorí roky pomáhali a pomáhajú nášmu Pustému Hradu.

Aby sme sa konečne pohli z miesta, všetci poslanci Mestského zastupiteľstva musia dostať jasnú a nezahmlievajúcu právnu analýzu súčasného stavu. Jej dodatkom musí byť zmysluplný účel ďalšieho využitia stavby a návrh najvhodnejšieho riešenia. Potom by mali o probléme rokovať odborné komisie mestského zastupiteľstva. A našou povinnosťou je o vývoji udalostí pravidelne informovať aj verejnosť.

Z nášho stupňa poznania sa nám vidí najlepším riešením prevedenie chatky do majetku mesta za cenu ohodnotenú znalcom. Stavbu však treba zlegalizovať. Potom ju sprevádzkovať tak, aby dreveničku občania mohli slobodne, hygienicky nezávadne, bezpečne, ale nie v rozpore s históriou a zákonom využívať.

Ak štátne orgány nedovolia, aby stála v areáli Národnej kultúrnej pamiatky, stojí za to v spolupráci s Pamiatkovým úradom a archeológmi preskúmať možnosti, ako a kam ju presunúť za hradby.

Vo Zvolene 27. 4. 2015

Matej Snopko, predseda poslaneckého klubu PATRIOTI