• Ne. sep 24th, 2023

Zvolenské komunitné centrum je vzorom pre všetky v kraji

Autor IMG_1979

máj 26, 2015 ,
Foto: Martin Svatuška

TS: Zvolen, 22. mája 2015 Vedúci pracovníci komunitných centier z celého banskobystrického kraja sa zišli vo Zvolene, aby diskutovali o svojej práci, a navzájom si vymenili skúsenosti. Stretnutie za účasti splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Petra Polláka a riaditeľa banskobystrickej regionálnej kancelárie úradu Mariána Baloga sa uskutočnilo vo zvolenskom komunitnom centre Romano Jilo. Práve Balog ho označil za príklad fungovania komunitnej práce.

Otázka ako čo najlepšie pomôcť ľuďom, ktorí to potrebujú, sa celé popoludnie riešila pod Pustým hradom. A to doslova. Zvolenské komunitné centrum totiž sídli na Unionke a od kopca, na ktorom kedysi hrad stál, ho v podstate delí iba rieka. Nie preto však bolo stretnutie zvolané práve sem. Marián Balog povedal, že v prospech Zvolena rozhodujú dlhoročné skúsenosti s komunitnou prácou: „Ešte nebolo komunitné centrum, keď sa vo Zvolene už robila terénna sociálna práca,“ povedal Balog a dodal: „Zvolen môže byť v tejto oblasti vzorom pre iné samosprávy.“

Samotný splnomocnenec vlády Peter Pollák dobre poznal priestory, v ktorých sa nachádzal. „Ide o jedno zo šesťdesiatich komunitných centier, ktorých vznik podporil práve úrad splnomocnenca,“ povedal. Poďakoval všetkým prítomným so slovami, že si veľmi dobre uvedomuje dôležitosť ich práce, nakoľko bez nich by žiadne komunitné centrum nemalo zmysel.

Celé stretnutie sa nieslo v konštruktívnej atmosfére, svoje skúsenosti s pomocou ľuďom zo znevýhodneného sociálneho prostredia prezentovali za Zvolen tí najkompetnejší. Renáta Šmigová, poverená riadením komunitného centra, Želmíra Jonášová, terénna sociálna pracovníčka a vedúca odboru sociálnych vecí, zdravia a rodiny mestského úradu Mária Koreňová. Tá v závere vyslovila žiadosť o väčšiu podporu zo strany splnomocnenca, keďže mnohé výdavky spojené s aktivitami dnes hradí samospráva zo svojho rozpočtu. Bude preto určite zaujímavé sledovať, či pozornosť zvolenského komunitného centra neostane u kompetentných iba v rovine lichotivých slovných vyjadrení…

Foto

TS a foto: Martin Svatuška – Zvolen.sk