• Ne. sep 24th, 2023

Školská konferencia v znamení 200. výročia Ľudovíta Štúra

Autor IMG_1979

jún 24, 2015 , ,
pozname-stura-23
Vivat Ľudovít. . Foto: Stanislav Duraj

Základná škola, Námestie mládeže vo Zvolene na sídlisku Západ znova boduje.

Ako každý rok, tak aj tento  v závere školského roka usporiadala pre rodičov vystupujúcich žiakov, hostí z Mesta Zvolen, členov rady školy, predstaviteľov partnerských inštitúcií, ale i svojich žiakov Školskú konferenciu, na ktorej žiaci prezentujú svoje práce. Sú to také, na ktorých pracovala celá trieda počas vyučujúcich hodín alebo ktoré si vybrali prezentujúci žiaci z rozširujúceho učiva, podľa svojich záujmov apod.

Vždy je to v spolupráci s konkrétnym učiteľom, ktorý ich pripravuje. „Na konferencii sa snažíme o prezentáciu rôznych metód a  foriem : rečníckych žánrov, prezentáciu projektovej práce, webquestu,  kooperatívnej práce , zaraďujeme i pre žiakov obľúbené dramatické žánre,“ informovala pani riaditeľka ZŠ Ľubica Tomčíková. Tohtoročná konferencia sa niesla v znamení 200.výročia narodenia významného dejateľa Ľudovíta Štúra a niesla názov  „Poznáme Štúra?“.

Konferenciou nás sprevádzalo moderátorské duo, úspešní žiaci z 9.A triedy – Alica Krnáčová a Andrej Kružliak. Po slávnostnom príhovore a otvorení konferencie v prvom bloku programu vystúpili mladší žiaci. V zaujímavej dramatizácii žiakov štvrtého ročníka, založenej na prepojení minulosti a súčasnosti ,sme sa oboznámili s osobnosťou Ľ.Štúra, zaznela jeho obľúbená ľudová pieseň a báseň K lipe a tiež aj reč z jeho vystúpenia na Uhorskom sneme. Tretiaci na prvom stupni sa vydali Po stopách Ľ. Štúra vo Zvolene a šiestačka Nina Pavlíková doplnila tieto stopy po Slovensku z geografického pohľadu.

Po prestávke nasledoval druhý blok, ktorý otvorila hostka  konferencie Mgr. Tatiana Figurová lektorka  Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene. Pripravila si  odborný príspevok o živote rodiny Ostrolúckych.

Literárno-dramatický krúžok pod vedením PaedDr. Peticovej a Mgr. Sliackej zaujal všetkých pôsobivou dramatizáciou ukážky z knihy Ľuda Zúbka: Jar Adely Ostrolúckej  – Ples v Grassalkovichovom paláci. V hlavných rolách sme videli A. Kružliaka ako Ľ. Štúra a A. Ostrolúcku  stvárnila P.Hatiarová.

 „Na tejto téme  sme spolupracovali aj s DJGT Zvolen a žiaci navštívili divadelné predstavenie Orol tatranský. Sme  vďační, že  DJGT nám poskytlo videozáznam z inscenácie, ktorý sme mohli na konferencii premietnuť,“ informovala pani riaditeľka.

Medzi  šestnástimi príspevkami, v ktorých sme  mohli nahliadnuť do Štúrovho súkromia i verejného účinkovania, zaznel aj jeden v anglickom jazyku.

Na záver konferencie vystúpil pedagóg školy Mgr. K. Šramko so svojím príspevkom  Doba štúrovcov v číslach. Tu porovnával život štúrovcov a súčasných ľudí v zaujímavých číselných informáciách.

Počas konferencie prebiehali tvorivé dielne pod vedením Mgr. A. Gálikovej. Žiaci vyrábali rôzne záložky a iné darčekové predmety, ktoré sa na záver programu rozdali všetkým hosťom, divákom a účinkujúcim.

Ústredným motívom bol portrét Ľ.Štúra. Autorom tohto diela je Martin Janoštiak zo 6.A triedy, ktorý sa s týmto portrétom  umiestnil v celoslovenskej súťaži Portrét Ľudovíta Štúra na 3. mieste.

Otvorenie konferencie –  riaditeľka ZŠ Ľubica Tomčíková

Jar Adely Ostrolúckej

Fotografie

Článok, foto a video: Stanislav Duraj.