• Ne. okt 1st, 2023

ZŠ A. Sládkoviča vyhrala okresné kolo v bedmintone žiakov

Autor IMG_1979

nov 5, 2015 ,
bedminton-chlapci-8
Spoločná fotografia chlapci. foto: Mgr. Adam Kelemen

Centrum voľného času Domino Zvolen v spolupráci so ZŠ A. Sládkoviča, Sliač organizovalo 28.10.2015 športové podujatie pre žiakov ZŠ z okresu Zvolen.

Chlapci súťažili v okresnom kole v bedmintone.

Celkovo sa zúčastnilo tejto súťaže  17 mladých športovcov zo 6 ZŠ. Súťažilo sa v dvojhre a štvorhre. Z celkového prvenstva sa nakoniec tešilo „domáce“ družstvo ZŠ A. Sládkoviča v zložení Simeon Suchý a Erik Bartoš. Všetky družstvá za svoje výkony boli ocenené diplomami, tí najlepší zdvihli nad hlavu víťaznú trofej a tešili sa z postupu do krajského kola, ktoré sa uskutoční 09.03.2015 v ŠH EFFORT vo Zvolene.

Poďakovanie patrí ZŠ A. Sládkoviča, Sliač za participáciu pri organizovaní  podujatia pre nádejnú zvolenskú športovú mládež, p. Ing. Jánovi Jurčiakovi za prípravu a organizáciu samotného turnaja a samozrejme mladým športovcom, ktorí predviedli vynikajúce športové výkony.

Okresné kolo v bedmintone ZŠ pre školský rok 2015/2016 – kategória žiaci

 • Usporiadateľ: CVČ – Domino, Zvolen – oddelenie športu ZŠ A. Sládkoviča, Pionierska 9, 962 31 Sliač
 • Termín: 28. 10. 2015 (streda)
 • Miesto: Telocvičňa ZŠ A. Sládkoviča, Pionierska 9, 962 31 Sliač
 • Počet účastníkov: 6 družstiev
 • Účasť: ZŠ A. Sládkoviča, Sliač, ZŠ Nám. mládeže, Zvolen, ZŠ Jilemnického 2, Zvolen, ZŠ s MŠ, Pliešovce ZŠ J. Alexyho, Zvolen, ZŠ sv. Dom. Savia, Zvolen
 • Veková kategória:     Žiaci nar. : 1.1.2000 – 31.12.2010
 • Konečné poradie:   
 1. miesto – ZŠ A. Sládkoviča, Sliač
 2. miesto –  ZŠ J. Alexyho, Zvolen
 3. miesto – ZŠ P. Jilemnického 2, Zvolen
 4. miesto  – ZŠ sv. Dom. Savia, Zvolen
 5. miesto – ZŠ Námestie mládeže, Zvolen
 6. miesto – ZŠ s MŠ Pliešovce

Fotografie

Článok a foto: Mgr. Adam Kelemen oddelenie športu CVČ Domino, Zvolen