• St. okt 4th, 2023

Jeden zámok – tri pohľady.

Autor IMG_1979

jan 19, 2016 ,
jeden-zamok-tri-pohlady
Plagát k podujatiu.

TS: V roku 2016 sme pre vás pripravili sériu prednášok, ktoré budú približovať vybranú problematiku z oblasti histórie a umenia, z troch pohľadov. Prvá bude venovaná Zvolenskému zámku, zaujímavej archeologickej lokalite, poľovníckemu sídlu uhorských kráľov, v súčasnosti vysunutému pracovisku Slovenskej národnej galérie.

 Martin Miňo / archeológ Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici / porozpráva o tom čo tu bolo kým tu nebol zámok. Skúsime spolu poskladať skladačku zo stôp, ktoré nám tu nechali predkovia od praveku až po stavbu anjouovského kráľovského sídla.

 Michal Šimkovic / pamiatkar, spracovateľ architektonických výskumov pamiatok / sa zameria na architektúru zámku, na jeho premeny od 13. storočia do súčasnosti. Súčasťou prednášky bude úvaha o význame zámku v dejinách mesta, širšieho regiónu a  jeho postavení v európskej hradnej architektúre a tiež o pamiatkovej obnove zámku.

 Mária Ťavodová / galerijná pedagogička SNG Zvolenský zámok / odpovie na otázku, prečo sa v zámku nenachádza pôvodný historický mobiliár a ako sa zámok využíva v súčasnosti. Povieme si niečo viac o programoch pre verejnosť, ale aj o aktivitách SNG, ktoré sú verejnosti menej známe.

 V rámci tohto podujatia bude oficiálne sprístupnená nová pokladňa a predajňa katalógov.

 Pripravujeme:

Jeden projekt tri pohľady / február 2016 – Zvolenský zámok, 27. január 2016 / 18.00 – 2,70€

Slovenská národná galéria Zvolenský zámok

SNG Zvolenský zámok je už 45 rokov vysunutým pracoviskom Slovenskej národnej galérie Bratislava, ktorého úlohou je prezentovať najmä zbierky starého umenia, ktorú realizuje v troch ucelených expozičných celkoch – Gotické umenie, Ikony na Slovensku a Európske maliarstvo 16. – 19. storočia. Okrem toho prezentuje svoju činnosť aj na poli výchovno-vzdelávacích a kultúrno-spoločenských aktivít. Je sídlom digitalizačného pracoviska a depozitárov SNG.

jeden-zamok-tri-pohlady

TS: PaedDr. Mária Ťavodová galerijná pedagogička