• Ne. jún 4th, 2023

Medzinárodný Deň divadla po dvanásty raz v DJGT

orol-tatransky-djgt
Foto: Ľubo Vojtek

TS: Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene oslávi v stredu 30. marca už po dvanásty raz Medzinárodný deň divadla spoločne so svojimi divákmi. Divadelný večer sa bude niesť v znamení Ľudovíta Štúra. Návštevníkov privíta nedávno otvorená reinštalácia výstavy Divadelného ústavu v Bratislave DIVADELNÝ POHĽAD ĽUDOVÍTA ŠTÚRA ZAOSTRENÝ NA INSCENÁCIE. Kľúčové tematické a obrazové časti prezentujú mnohoraké podoby Ľ. Štúra na slovenských javiskách. Prvá séria informačných panelov sleduje Štúra ako subjekt divadelného diania, v druhom vystupuje ako jeho objekt. V oboch prípadoch návštevníci vnímajú komplexný obraz Ľ. Štúra a jeho vzťahu k divadlu a divadla k nemu.

Následne uvedie DJGT inscenáciu OROL TATRANSKÝ s bezplatným vstupom (do naplnenia kapacity sály). Pred inscenáciou prečíta predstaviteľ zvolenského Štúra, herec Marek Rozkoš, Posolstvo k Medzinárodnému dňu divadla. Každý rok ho píše iná svetová osobnosť – v tomto roku je to ruský režisér a pedagóg Anatolij Vasiliev. Dynamicky a emotívne v ňom menuje dôvody, pre ktoré je divadlo potrebné aj dnes – práve dnes. Po skončení hodinovej inscenácie Orol tatranský sa uskutoční beseda s hosťami a s tvorcami na čele s režisérom a autorom inscenácie Jurajom Sarvašom.

Medzinárodný deň divadla v histórii

Medzinárodný deň divadla sa slávi od roku 1962 a je mu vyhradený dátum 27. marec. Vznikol na základe iniciatívy Medzinárodného divadelného inštitútu (ITI). Zmyslom a cieľom sviatku je primäť divadelníkov i divákov k zamysleniu sa nad poslaním divadla, vyjadriť solidaritu divadelníkom celého sveta, podporiť ich v úsilí presadzovať základné morálne a spoločenské vlastnosti umeleckými prostriedkami, napomáhať myšlienkam mierového spolužitia a vzájomného porozumenia medzi národmi. Pri príležitosti tohto dňa sa konajú po celom svete podujatia zamerané na propagáciu divadelného umenia. Zvolenské divadlo sa k týmto aktivitám pripája od roku 2005.

Posolstvo k Medzinárodnému dňu divadla

Súčasťou Medzinárodného dňa divadla je Posolstvo, ktoré vždy píše iná divadelná osobnosť svetového mena. V mene divadelníkov sa prihovorili svetu napr. Arthur Miller, Laurence Olivier, Peter Brook, Richard Burton, Eugene Ionesco, Václav Havel, Ariane Mnouchkine alebo John Malkovich. Posolstvo je prekladané do mnohých jazykov a znie v najrozličnejších krajinách a divadlách sveta. Autorom Posolstva pre rok 2016 je ruský režisér a divadelný pedagóg Anatolij Vasiliev. Dňa 30. marca odznie aj na doskách DJGT. Srdečne pozývame!

TS: Mgr.art. Uršuľa Ferenčuková dramaturgička DJGT Zvolen