• Ne. jún 4th, 2023

Peter Košík: Nové autobusy MHD zrejme zvýšia cenu cestovného vo Zvolene

ByIMG_1979

apr 13, 2016 , , , ,
odovzdavanie autobusov
Foto ilustračné. Foto: ZV-podujatia

V meste Zvolen vznikol ďalší zaujímavý precedens, keď bola poslancom mesta Zvolen v januári 2016 predložená a následne schválená Informácia o možnosti obnovy autobusov MHD. Do tohto pilotného projektu sme sa spolu s Prešovom zapojili iba dve mestá na Slovensku. Neskôr vo februári 2016 boli paradoxne iba niektorí poslanci oboznámení s technicko – ekonomickými detailmi projektu.

Detaily predložila na zasadnutí Komisii dopravy obchodná spoločnosť uchádzajúca sa o dodávku paliva LNG. Palivom v nových autobusoch MHD bude skvapalnený zemný plyn LNG (liquified natural gas). Zemný plyn sa   skvapalňuje pri teplote – 162°C najmä za účelom jeho transportu. V súčasnej dobe jazdia autobusy MHD prevažne na stlačený zemný plyn CNG (compressed natural gas), ktorý k nám prúdi plynovodmi. Obchodná spoločnosť na zasadnutí Komisii dopravy vo februári presviedčala poslancov aký „výhodný“ finančný úver z Eurofondov môže mesto Zvolen získať pri kúpe nových autobusov na palivo LNG pre MHD vo Zvolene.

Dodatok portál ZV-podujatia v podobe videa o tomto projekte pre pochopenie danej veci

Otázna je však výroba a dodávka paliva LNG pre nové autobusy MHD. Teraz je už jasné, že pripravovaný projekt pre nákup nových autobusov MHD na palivo LNG veľmi rýchlo pripraví na Zvolenčanov cestujúcich MHD palivovú a finančnú pascu. Palivo LNG sa na Slovensku nevyrába, teda nemáme zariadenie na skvapalňovanie zemného plynu. Obchodná spoločnosť tvrdila, že dovoz paliva LNG na Slovensko bude loďami po Dunaji z Čierneho mora! Údajne do dvoch rokov by preto mal vzniknúť v Komárne terminál na prečerpávanie LNG paliva z lodí na ďalšiu prepravu. Rizikom dopravy po Dunaji môže však byť jeho vysoká hladina v dôsledku nadmerných zrážok, alebo zastavenie lodnej dopravy v zimných mesiacoch kvôli zamŕzaniu hladiny. V nevyhnutných prípadoch je vraj alternatívou dovoz LNG paliva z Poľska, kde ho vyrábajú pre MHD autobusy jazdiace po Waršave. Zostane v takých prípadoch Zvolenská MHD bez LNG paliva? Alebo si bude musieť zabezpečiť náhradného dodávateľa, ktorý si bude diktovať ceny?

V konečnom dôsledku to aj tak zaplatí cestujúci a jeho peňaženka zase zaplače. Ak by sa aj zvýšenie ceny cestovného hradilo z dotácií rozpočtu mesta, budú chýbať peniaze na inej rozpočtovej položke. Tak či onak, vízia autobusov na LNG palivo postaví Zvolenčana cestujúceho MHD do veľkého finančného rizika. Ale pripravené je to naozaj šikovne a na počudovanie veľmi okato. Najprv niekomu ponúknem lacný nový autobus a následne si spravím z neho závislého odberateľa paliva, na ktoré budem mať ako jediný dodávateľské práva. Nízka kúpna cena autobusov pre MHD sa zrejme aj tak zaplatí v cene dodávaného paliva LNG.

Odborné články ponúkajú o palive LNG zaujímavé informácie. Palivo LNG nie je žiadnou novinkou a prvý krát sa začalo používať v päťdesiatych rokoch minulého storočia v bývalom ZSSR na pohon poľnohospodárskych traktorov. Výhodou paliva LNG v porovnaní s CNG palivom je v niekoľkonásobne menšom objeme nádrže, čo nájde uplatnenie predovšetkým v diaľkovej ťažkej doprave využívajúcej kamióny, lokomotívy a lodné trajekty či tankery. Odparovanie plynu zo skvapalneného paliva LNG (fyzikálna premena z kvapalného na plynný dôsledkom prirodzeného ohrevu), našlo využitie v tranzitných chladiarenských autách alebo v lodiach pre rybolov. Z týchto údajov vyplýva, že využitie a efektívnosť nového paliva LNG pre autobusy Zvolenskej MHD je takmer nulové, pretože autobus MHD vo Zvolene sa v súčasnosti vzdiali od zdroja paliva CNG (SAD Zvolen Balkán) maximálne na vzdialenosť 10 kilometrov.

Európu čaká konkurenčný boj o plyn. Príkladom je Litva, kde vláda vydiera súkromné firmy v Litve, aby prešli na LNG plyn z plávajúceho lodného terminálu. Ten je však o 10% drahší ako plyn dodávaný z Gazpromu. LNG ako skvapalnený plyn sa v prírode takmer vôbec nevyskytuje. Po vyťažení je skvapalnený a tankermi dopravovaný na odbyt. Najväčšími dodávateľmi LNG paliva sú Katar, USA, Trinidad a Tobago,  Malajzia, Indonézia a Nigéria. Najväčší rozvoj exportnej kapacity terminálov dôjde v blízkej budúcnosti v Austrálii. Nové terminály tiež vznikajú v USA a Kanade. LNG sa vyznačuje nestabilnými dodávkami, premenlivou cenou a v konečnom dôsledku ide o strategické rozhodnutie. Ten kto ovláda dopravné trasy, v princípe rozhoduje aj o bytí a nebytí ekonomiky, ktorá tieto trasy používa. Vytlačenie Ruska z Európskeho trhu by samozrejme zmysel malo – pre USA, ktoré tieto trasy ešte stále ovláda. Naopak plyn dodávaný potrubím možno kedykoľvek zastaviť a nechať ho v zemi. Slovensko navyše dokáže odoberať zemný plyn plynovodmi z východnej aj západnej vetvy.

Otázka znie, že prečo by sa mali stať cestujúci MHD vo Zvolene nástrojmi či obeťami presadzovania globálnych ekonomických záujmov? Alebo je niekoho snahou o presadenie čerpania „výhodných“ eurofondov? Mesto Zvolen sa jednoznačne unáhlilo v prihlásení sa do projektu kúpy nových autobusov na palivo LNG! Ale niet sa čo čudovať keď hlasovanie v zastupiteľstve dňa 25. januára 2016 predbehlo odbornú diskusiu Komisie dopravy dňa 4. februára 2016. Účelovo tak bolo zmarené akékoľvek racionálne zváženie všetkých podmienok a možných ekonomických dopadov na peňaženku cestujúceho. Takýto postup hlasovania a prijatie uznesenia, bolo v rozpore s rokovacím poriadkom Zvolenského zastupiteľstva. Aby som len nekritizoval, tak navrhujem aby sa poslanci mesta Zvolen opakovane vrátili k tejto téme na verejnej a transparentnej diskusii a rokovali o možnosti obnovenia vozového parku MHD na palivo CNG. Na základe záverov rokovania, tak bude umožnené poslancom mesta Zvolen prijať objektívne uznesenie. Pre obyvateľov Zvolena cestujúcich autobusmi MHD sa vytvorí predpoklad lepšej ekonomickej stability ceny cestovných lístkov.

Ing. Peter KOŠÍK, PhD. Člen komisie dopravy Poslanec mesta Zvolen – člen poslaneckého klubu Patrioti