Nielen o rýchlostnej ceste R2 sa bude debatovať na septembrovom MsZ

mestsky-urad-zvolen

Foto ilustračné. Foto: ZV-podujatia.

V pondelok 26.9.2016 so začiatkom o 13:00 hod sa bude konať už tohtoročné deviate zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene na ktorom sa bude hovoriť o niektorých vskutku pálčivých veciach vid program dole.

Toto zasadnutie si však budete môcť pozrieť aj ONLINE kompetentní v meste Zvolen si povedali, že pôjdu s dobou a že ešte viac bude mesto transparentné.

Na tomto zasadnutí sa môžete ako občan mesta Zvolen zúčastniť. 

Program – 26.9.2016 – kompletné znenie bodov nájdete TU ale musíte si rozkliknúť jednotlivé odkazy

P o z v á n k a

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam 9zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene, ktoré sa uskutoční dňa 26. septembra 2016 /pondelok/ o 13,00 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti MsZ – prízemie Mestský úrad Zvolen

Program

 1. O t v o r e n i e, prevzatie certifikátov Antikorupčného manažérskeho systému a Systému manažérstva kvality
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti MsR – Predkladá:  spravodajca MsR
 4. Správa o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru mesta Zvolen za rok 2015 – Predkladá: Ing. Dušan Hancko, veliteľ DHZ mesta Zvolen
 5. Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu Mesta Zvolen za I. polrok 2016 – Predkladá: Ing. Gáborová, vedúca ekonomického odboru MsÚ
 6. Nakladanie s majetkom Mesta – Predkladá: Ing. Mazánová, vedúca odboru SM MsÚ
 7. V. Aktualizácia rozpočtu Mesta Zvolen na rok 2016 – Predkladá: Ing. Gáborová, vedúca ekonomického odboru MsÚ
 8. Informácia o vydaní nového Organizačného poriadku MsÚ Zvolen – Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ
 9. Podnet spoločnosti IAR SR a. s., Pod Stráňou 41, 974 09 Banská Bystrica, IČO: 36 621 293 na Novelizáciu VZN č. 170 o pravidlách času predaja v obchodoch a v prevádzkarňach poskytujúcich služby na území mesta Zvolen – Predkladá: JUDr. Čečetková, vedúca právneho oddelenia MsÚ
 10. Dodatok č. 4 k Zásadám odmeňovania účinkujúcich na sobášoch a slávnostných podujatiach ZPOZ pri MsZ Zvolen – Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ
 11. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Mesta Zvolen – Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ
 12. Odpis pohľadávky voči dlžníkovi spoločnosti  Ostrolúcka a.s. „v konkurze“,  so sídlom Sokolská 459/85, 960 01 Zvolen, IČO: 36 053 392  – Predkladá: JUDr. Čečetková, vedúca právneho oddelenia MsÚ
 13. Správa o vykonaných kontrolách útvarom hlavnej kontrolórky Mesta Zvolen – Predkladá: Ing. Kršková, hlavná kontrolórka mesta
 14. Rôzne – a/ Štúdia realizovateľnosti, rýchlostná cesta R2 Zvolen západ – Zvolen východ – pripomienky k navrhovaným variantom Predkladá: Ing. arch. Kašša, vedúci odboru ÚP MsÚ
 15. Interpelácie a diskusia
 16. Z á v e r
Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.