• Pi. mar 24th, 2023

Najmilší koncert roka sa už nezadržateľne blíži

ByIMG_1979

apr 28, 2017
.

TS: Regionálna pobočka Úsmevu ako dar pozýva na Najmilší koncert roka, ktorý sa uskutoční 6.5.2017 v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Najmilší koncert roka má v občianskom združení Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar naozaj dlhú históriu, tento ročník sa uskutoční už 27. krát. Pobočka pre Banskobystrický kraj tento rok organizuje koncert na regionálnej úrovni po 17. raz.

Koncert dáva deťom z detských domovov, náhradných rodín a rodín v kríze priestor na prezentáciu svojho umeleckého talentu a nesie sa v duchu spoločného hesla: „Toto som ja!“. Počas koncertu budú ocenené aj deti, ktoré síce nevynikajú umeleckým talentom, ale sú niečím výnimočné. Je dôležité vyzdvihnúť aj deti, ktoré môžu byť príkladom pre iných svojou usilovnosťou, vlastnosťami či iným neumeleckým talentom.

Súčasťou programu bude aj Zábavný park s témou Objavujeme vesmír, ktorý si pre deti prichystali dobrovoľníci. Na tento zábavný park pozývame aj širokú verejnosť, najmä rodiny s deťmi, uskutoční sa v parku Ľudovíta Štúra pred Divadlom J.G.Tajovského, na námestí vo Zvolene v čase od 10:00 do 14:00. Pre deti sú pripravené jednotlivé stanovištia s rozličnými zábavnými a zážitkovými úlohami.

Úsmev ako dar prostredníctvom šiestich regionálnych pobočiek napĺňa svoju víziu: „…aby každé dieťa malo rodinu.“ Zameriava sa na viaceré oblasti:

  • pomoc rodinám v kríze, ktorým hrozí vyňatie dieťaťa z rodiny do detského domova
  • sanácia rodín, do ktorých by sa deti z detského domova mohli vrátiť
  • koordinácia dobrovoľníkov, rôzne zážitkové a rozvojové aktivity, pobyty pre deti a mladých v detských domovoch, ohrozených a náhradných rodinách
  • pomoc mladým dospelým, ktorí už opustili brány detského domova a hľadajú si svoje miesto v spoločnosti
  • pomoc náhradným rodinám
  • vzdelávanie odborníkov v oblasti práce s rodinami, deťmi v ústavnej a náhradnej starostlivosti

V práci s rodinami sa Úsmev ako dar snaží implementovať inovatívny štýl práce s rodinou – Stretnutie rodinného kruhu. Tento model práce zdôrazňuje zodpovednosť rodiny a blízkych za riešenie ich vlastných problémov a podčiarkuje ich schopnosť tak urobiť. Hlavný aktérom je teda rodina samotná.

Pobočka pre Banskobystrický kraj sídli vo Zvolene, najnovšie i v Banskej Bystrici a poskytuje svoje služby aj v Komunitnom centre v Rimavskej Sobote. Komunitné centrum organizuje komunitné aktivity a rôzne záujmové a rozvojové aktivity pre deti z detských domovov a ohrozených rodín, napríklad doučovanie angličtiny a pod.

TS: Jana Ďurinová