• Ut. feb 7th, 2023

Mestské kúpele hostili plaveckú 12 hodinovku

ByIMG_1979

nov 6, 2017

 

Počas plaveckého podujatia. Foto: Marek Rojík.

TS: Počas prvého piatku mesiaca november 3.11.2017 sa v bazéne Mestských kúpeľov vo Zvolene konalo v rámci 15. ročníka Zvolenskej športovej jesene plavecké podujatie pod názvom plavecká 12 hodinovka.

Na podujatí Plavecká 12 hodinovka, ktoré usporadúva mesto Zvolen, Zvolenské kultúrne centrum v spolupráci s centrom voľného času Domino sa zúčastnilo spolu 354 ľudí, z toho bolo 186 žiakov základných škôl, 48 zo stredných škôl a 120 ľudí z verejnosti. Počet účastníkov narástol oproti prvému ročníku o 102 ľudí. Teší nás najmä nárast účasti verejnosti.

Podujatia sa zúčastnili všetky základné a 2 stredné školy (Gym. Ľ.Š. a SOŠ hotelových služieb a obchodu). Každý zo zúčastnených odplával minimálne 50 metrov, na ktorých sme mu zmerali čas. Najlepší čas mala žiačka 1. základnej školy Ema Bitalová – 30:91 sekundy. Najviac detí prišlo zo Základnej školy Námestie mládeže (33).

Padol aj minuloročný rekord Michala Vasila. Prekonal ho tréner Zvolenského plaveckého klubu Swim Warriors Ján Pavlík – 28:52 sekúnd, ktorý sa podujatia zúčastnil spoločne s členmi tohto novovzniknutého zvolenského oddielu. Na podujatí sa zúčastnila aj legenda Zvolenskej aj Slovenskej atletiky Danica Sokolíková. Z mladšej generácie by som spomenul tohtoročnú majsterku európy v plutvovom plávaní Zuzana Hraškovú, ktorá sa podujatia zúčastnila v rámci rekonvalescencie po zranení nohy. Najmladším účastníkom bol iba 2 ročný Marek Rojík a najstaršími účastníkmi boli v roku 1949 narodení Ján Kyseľ a Anna Jankovská.

Spolu sme zaznamenali odplávanie 23750 metrov. Plavci boli pozitívne prekvapený stavom plavárne, teplota vody bola 28 °C .

Tešíme sa na ďalší ročník podujatia a musíme konštatovať, že podujatie sa teší záujmu verejnosti a postupne si získava svoju tradíciu. Zostáva nám len veriť, že ho bude kde uskutočniť aj v budúcich rokoch.

Fotografie

Článok a foto: Ing. Marek Rojík Referent pre športové aktivity