Čo je nové na Zvolenskom zámku?

Pohľad na bočnú stranu Zvolenského zámku. Foto: ZV-podujatia

TS: Od septembra 2017 má Zvolenský zámok, vysunuté pracovisko Slovenskej národnej galérie, nové vedenie. Táto zmena sa postupne odrazí i v smerovaní tohto pracoviska, naďalej však s dôrazom na zachovanie a podporu nezastupiteľnej úlohy SNG ako inštitúcie, ktorej poslaním je opatrovať národné kultúrne dedičstvo. Hlavným cieľom nového vedenia je prilákať obyvateľov Zvolena, milovníkov umenia a histórie z domova i z ďaleka, ako i náhodných návštevníkov mesta do priestorov tohto unikátneho stredovekého zámku.

Nové vedenie už od svojho nástupu pracuje na skvalitnení podmienok fungovania jedinečného objektu, na ktorom si roky stagnácie, žiaľ, vybrali svoju daň. Jedná sa o kroky pre bežného návštevníka takmer neviditeľné, no viac ako zásadné pre každodennú prevádzku pracoviska. Oprava nefunkčného elektrického vedenia v administratívnej časti zámku či výmena termoregulačných hlavíc výhrevných telies v celom objekte – absolútne kľúčová pre zabezpečenie vhodných klimatických podmienok pre vystavené či deponované umelecké diela.

To sa podarilo za necelé štyri mesiace i napriek komplikovaným procesom súvisiacim s verejným obstarávaním. Odstránená bola i havarijná situácia vytopených priestorov tzv. “Kapitánskeho domu” – sídla unikátneho pracoviska SNG, v ktorom odborní pracovníci sterilizujú, reštaurujú a digitalizujú umelecké diela a zbierkové predmety patriace nielen SNG, ale i iným slovenským galériám a múzeám. SNG zabezpečila podmienky na deponovanie ďalších umeleckých diel, ktoré budú v depozitároch umiestnené už začiatkom roka 2018. Príprava projektu na výrub nevhodnej či náletovej zelene, omladenie zdravých a údržbu vzácnych drevín na zámockom návrší je ukončená. Výrubové práce sa uskutočnia začiatkom roka 2018.

Zároveň s týmito činnosťami vedenie pracuje i na tvorbe nového programu podujatí pre rok 2018. Najväčším budúcoročným lákadlom sa bezpochyby stane výstava Dedičstvo Karola Veľkého, kde si – okrem dôkazov zrodu zjednotenej Európy už v dobách včasného stredoveku – budú Zvolenčania môcť prezrieť i nálezy archeologických výskumov z Pustého hradu vo Zvolene. Výstava bude jedným z podujatí, ktoré obohatia program mesta Zvolen pri príležitosti osláv 775. výročia obnovenia mestských výsad. Túto výstavu, rovnako ako i všetky expozície SNG na Zvolenskom zámku, si môžu bytom Zvolenčania i v tomto roku prezrieť úplne zadarmo.

Výborne naštartovaný projekt galerijného vzdelávania od budúceho roka posilní nová, kľúčová členka tímu galerijných pedagógov Mgr. Barbora Paulínyová. Uvedomujeme si, že v súčasnosti je dôležitým poslaním galérií vychovávať si svojich verných priaznivcov od útleho veku. V SNG sa táto úloha darí napĺňať a deti materských, žiaci základných a študenti stredných škôl nielen zo Zvolena takmer denne prichádzajú na zámok kvôli pripravovaným programom. K tomuto portfóliu podujatí by nové vedenie chcelo pripojiť vzdelávacie programy, workshopy a semináre zamerané i na nové cieľové skupiny – seniorov a dospelých.

Snahou vedenia je prilákať do svojich priestorov čoraz viac záujemcov o umenie či históriu. K tomu patrí i poskytovanie kvalitných doplnkových služieb, ktoré sa budeme snažiť zmodernizovať. Cieľom je ponúknuť návštevníkom príjemnú formu občerstvenia v priestoroch zámockého nádvoria, vhodnú pre rodiny s deťmi, pre seniorov či domácich a zahraničných turistov a vytvoriť tak priestor, kam sa vždy radi budú vracať a ktoré bude reflektovať genia loci tohto miesta.

Zámerom súčasného vedenia nie je zatváranie brán zámku. Naopak, jeho snahou je vrátiť občanom Zvolena dôvod a potešenie z návštevy tohto vzácneho miesta. Kritický stav tejto kultúrnej pamiatky si akútne zasluhuje komplexné riešenie. Príprava takéhoto rozsiahleho projektu si však vyžaduje veľa času a najmä finančných prostriedkov a je úzko spätá i s ukončením prebiehajúcej rekonštrukcie centrály SNG v Bratislave. Zatiaľ je snahou vedenia zachovať si priazeň všetkých návštevníkov Zvolenského zámku a ponúknuť im dôvod, aby sa sem opätovne vracali.

Nech sa teda budúci rok, končiaci osmičkou, stane pre Zvolenský zámok rokom pozitívnych zmien.

TS: Mgr. art. Erika Trnková – riaditeľka pracoviska Zvolen

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogerom sa páči toto: