• Ut. dec 6th, 2022

Nová gynekologická ambulancia v Nemocnici Zvolen skrátila čakacie doby na vyšetrenie

Foto: ilustračné

TS: Nemocnica Zvolen zareagovala na potreby pacientiek a otvorila novú gynekologickú ambulanciu. Ukázalo sa, že krok, ktorým manažment nemocnice vyšiel v ústrety požiadavkám pacientiek a mamičiek, priniesol nielen vyšší komfort, ale aj skrátenie čakacej doby na vyšetrenie.

„Vzhľadom na dlhodobo vysoký záujem o služby gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia sme intenzívne vnímali potrebu otvorenia ďalšej ambulancie pre naše pacientky. Nová gynekologická ambulancia zvýšila komfort a skrátila čakaciu dobu na vyšetrenie. V ambulancii ordinujú lekári gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia a ponúka komplexnú diagnostickú a liečebnú starostlivosť pre pacientky všetkých vekových kategórií, vrátane starostlivosti pre nastávajúce mamičky“, povedal zástupca primára gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia MUDr. Andrej Jenčo s tým, že v ambulancii je k dispozícii moderná prístrojová technika, do nákupu ktorej nemocnica investovala približne 50 tisíc Eur. Rýchlosť a kvalitu vyšetrenia zvýšil nový ultrazvukový prístroj, kardiotokograf a kolposkop. „Kardiotokograf zaznamenáva srdcovú frekvenciu plodu a zároveň kontrakcie maternice. Na základe získaných údajov dokážeme vyhodnotiť stav plodu a odhaliť eventuálne ohrozenie. Ultrazvukový prístroj nám umožňuje zobrazovať vnútorné pohlavné orgány ženy, a diagnostikovať prípadné patologické štruktúry akými môžu byť napríklad národy alebo cysty. Taktiež slúži na vyšetrovanie plodu počas celej doby trvania gravidity. Kolposkop je nápomocný v boji proti rakovine krčka maternice, pretože umožňuje podrobné vyšetrenie krčka maternice pri optickom zväčšení, čím zvyšuje šancu odhaliť nádor už v skorom štádiu“ uzavrel MUDr. Jenčo.

Novú gynekologickú ambulanciu nájdu pacientky na druhom poschodí poliklinickej časti nemocnice. Okrem novej gynekologickej ambulancie pôsobí v rámci gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia nemocnice aj príjmová ambulancia. Komplexnú gynekologickú starostlivosť zabezpečuje obvodná gynekologická ambulancia na I. poschodí polikliniky.

TS: Mgr. Lucia Kočková manažér komunikácie