• Ut. feb 7th, 2023

Až 80 % ľudí nemá rado svoju prácu… Vášeň je silnejšia!

Foto: ilustračné

TS: Umenie, vzdelávanie a sociálna pomoc má mnoho podôb a spôsobov realizácie. Poskytuje možnosť získať na veci nový pohľad, otvára brány do sveta, kde nezáleží na tom, či človek má zdravotné znevýhodnenie, alebo nie. Je oblasťou, v ktorej môžu excelovať aj ľudia, ktorí bežne čelia podceňovaniu, stigmatizovaniu, o ktorých mnohí tvrdia, že veľa nedokážu.

Napriek týmto benefitom sa na Slovensku málo organizuje a koná podporných, nápomocných, inkluzívnych konferencií s inšpiratívnym rozmerom. S cieľom „nakopnúť“, ukázať iný pohľad, viesť, či vykročiť na novú cestu. Aj keď možno pre mnohých doposiaľ nepoznanú…

„Každý hovorí o tom, že by sme mali robiť to, čo nás baví. Obavy, či nás to aj uživí sú však častokrát silnejšie, a tak zotrvávame na mieste, kde sme neraz frustrovaní. Až okolo 80 % ľudí na svete nemá rado svoju prácu, alebo ich to ťahá robiť niečo iné, než za čo sú teraz platení. Aj to je jedným z dôvodov, prečo prichádzame s takýmto podujatím. Aby sme ukázali, že aj vášňou sa dá živiť,“ začína rozprávanie riaditeľka občianskeho združenia Prístav nádeje, Marcela Václavková Konrádová.

Aj Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím rieši otázku, ako žiť nezávisle a byť začlenený do komunity… Občianske združenie Prístav nádeje tak prináša inšpiratívno-inkluzívnu konferenciu s názvom „Máš na to, dáš to“ s podtitulom „Vášeň bez limitu“, ktorá nerozdeľuje, ale spája a dáva príležitosť prezentovať sa všetkým bez rozdielu.

„Ľudia so zdravotným postihnutím sú také isté osoby, ako všetci ostatní, avšak len s jediným rozdielom, že vzhľadom na svoj hendikep potrebujú prispôsobiť pracovné, spoločenské, sociálne, kultúrne… prostredie a občas aj naviesť či podať pomocnú ruku. Taktiež sa potrebujú a chcú vzdelávať, napredovať, posúvať sa. Chcú nájsť uplatnenie v osobnom živote, zakladať vlastné rodiny, ale aj zaradiť sa do pracovného života, byť samostatní a viesť naplnený život,“ hovorí Václavková Konrádová.

Svetová správa o zdravotnom postihnutí hovorí o tom, že asi 15 % svetovej populácie, čiže viac než jedna miliarda ľudí, žije s nejakou formou zdravotného postihnutia. Päťdesiat percent z nich je starších než 60 rokov a 2 – 4 % z nich má takú formu znevýhodnenia, ktorá významne obmedzuje ich každodenný život a fungovanie. Na Slovensku ku koncu októbra 2018 bol celkový počet osôb so zdravotným postihnutím 137 070, z toho 18 524 ľudí bolo bez práce.

Preto inšpiratívna konferencia o tom, ako riadiť svoj život a jej jednotlivé témy „Ako začať svoj príbeh“, „Ako vám Instagram uľahčí život“, či téma „Ako dosiahnuť finančnú nezávislosť a odkiaľ vziať peniaze na plnenie si svojich snov“, či „Ako nájsť svoju životnú cestu a žiť naplnený život“, ale aj „Ako nájsť v umení zmysel svojho života“ môže priniesť nový vietor do života osobám so zdravotným znevýhodnením a obohatiť život intaktnej spoločnosti. „Cesta inšpirácie je jednou z možností ako ľuďom ukázať, že žiť sa dá aj inak, než doposiaľ. Môže pomôcť odbúrať strach, predsudky a dodať odvahu v tom, že všetko je možné, keď sa o zmenu pokúsime,“ objasňuje Václavková Konrádová.

Umenie, vzdelávanie a sociálna pomoc má mnoho podôb a spôsobov realizácie. Súčasne je aj oblasťou, ktorá stiera akékoľvek rozdiely medzi ľuďmi navzájom a poskytuje možnosť získať na veci nový pohľad. Otvára brány do sveta, kde nezáleží na tom, či človek má zdravotné obmedzenie, postihnutie, alebo nie. Sú oblasťou, v ktorej môžu excelovať aj ľudia, ktorí bežne čelia podceňovaniu, stigmatizovaniu, o ktorých mnohí tvrdia, že veľa nedokážu.

Konferencia Vášeň bez limitu umožní aktívnym ľuďom so zdravotným postihnutím a lektorom bez zdravotného znevýhodnenia vymeniť si svoje skúsenosti, informovať o svojej činnosti, navzájom sa motivovať a vytvárať partnerstvá. Odprezentované aktivity budú mať integračný rozmer umožňujúci ľuďom s telesným, mentálnym či kombinovaným zdravotným znevýhodnením nielen aktívne a zmysluplne tráviť svoj voľný čas, ale aj nachádzať cesty, ako sa integrovať a stať sa plnohodnotným členom spoločnosti. Súčasťou konferencie bude aj množstvo prekvapení. Pod jednou strechou tak účastníci nájdu bohatý zdroj inšpirácie, ale aj zaujímavý sprievodný program, ktorý obsahuje rôzne merania a diagnostiky zdravia, ukážky líčenia, fotenie, ale aj možnosť vyhrať zájazd do Paríža pre 2 osoby J. Súčasťou konferencie však bude možnosť zapojiť sa do tomboly, pričom vyzbieraná suma bude darovaná na zakúpenie kompenzačnej pomôcky – špeciálnej klávesnice k PC pre Michala Z. s ťažkým zdravotným znevýhodnením. V prípade vyššej vyzbieranej sumy mu budú zakúpené aj batérie do elektrického vozíka. Taktiež sa môžete započúvať do rytmických skladieb speváčky Luciany, ktorá na konferencií predstaví svoje prvé CD, získať praktické darčeky na nadchádzajúci Deň matiek (12.5.) či stretnúť sa so zaujímavými hosťami, napríklad europoslankyňou Janou Žitňanskou, ktorá sa už roky angažuje v pomoci pre osoby so zdravotným znevýhodnením, ale aj stretnúť inšpiratívneho tajného hosťa J.

Na konferencií vystúpia ľudia s postihnutím, ktorí neponúknu účastníkom len svoje diela (výtvarne, krajčírske, beletristické…), ale ponúknu ostatným kúsok zo seba. Ponúknu pôžitok, poskytnú pomoc, inšpirujú. Svojim osobným príbehom i činnosťou. „Predstavíme šikovnosť komunity a dáme jej možnosť prezentovať sa cez svoj jedinečný výtvor, alebo znalosť,“ vysvetľuje Václavková Konrádová. Konferenciu doplnia inšpiratívne prednášky úspešných podnikateľov, ktorí môžu vlastným príkladom ukázať ako na ceste za zmenou prekonali prekážky, DALI TO.

Vstup na samotnú konferenciu je ZDARMA pre širokú verejnosť a koná sa pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica v bezbariérovom objekte, v priestoroch Radnice (Cikkerova sieň, 3.posch.) v Banskej Bystrici už 11. mája. Organizátori však odporúčajú vopred sa zaregistrovať na stránke PosuňSa a oboznámiť sa s bližšími informáciami o programe na stránke občianskeho združenia Prístav nádeje.

Podujatia riaditeľky občianskeho združenia Prístav nádeje a autorky 7 kníh a e-booku Objav nové možnosti či inšpiratívnej knihy Prebuď sa a žiar na svojej vlastnej ceste, či víťazky Projektu roka 2018 za vybudovanie prvého bezbariérového ihriska a víťazky novinárskej súťaže „My k susedom, susedia k nám“ sú vždy inovatívne. Svedčí o tom nejedno, v minulosti zrealizované podujatie pod jej vedením.

Srdečne Vás pozývame!

PhDr. Marcela Václavková Konrádová, MBA, cert. Mgmt. riaditeľka Prístav nádeje, o.z.