• Ne. okt 1st, 2023

Prestížne ocenenie Biele srdce putuje do rúk sestrám manažérkam

Autor IMG_1979

máj 18, 2019 ,
mladá doktorka
Mgr. Alena Cerovská, MPH. Foto: zdroj TS

TS: Ocenenie Biele srdce v kategórii sestra – manažér, ktoré každoročne udeľuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier, získali toho roku okrem iných i PhDr. Zuzana Bukovcová, DiS., vedúca sestra Interného oddelenia Nemocnice Zvolen a manažérka kvality a ošetrovateľskej starostlivosti AGEL SK Mgr. Alena Cerovská, MPH.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek v tomto roku udelila ocenenie 17 sestrám v praxi, dvom pôrodným asistentkám v praxi, ôsmim sestrám manažérkam, dvom sestrám pedagogičkám a jednej pôrodnej asistentke pedagogičke.

Zuzana Bukovcová okrem profesionality a odbornosti odovzdáva svojmu poslaniu sestry i veľký podiel svojho osobného zanietenia. Popri práci na nemocničnom oddelení pôsobí ako odborný garant v občianskom združení zameranom na pomoc celiatikom. V tejto úlohe pomáha stovkám pacientom zo stredoslovenského regiónu, ktorí už majú diagnostikovanú celiakiu a prejavujú záujem o radu a odbornú pomoc v otázkach stravovania.

,,Som dojatá z tohto prestížneho ocenenia, je to pre mňa mimoriadna udalosť a veľmi si to vážim. Vnímam to ako uznanie mojej práce. Prevzatie ocenenia bolo pre mňa silne emotívne,“ povedala PhDr. Zuzana Bukovcová, DiS. zo zvolenskej nemocnice.

Alena Cerovská už 11 rokov pracuje v pozícii manažéra kvality a ošetrovateľskej starostlivosti, toho času v desiatich nemocniciach na Slovensku. Taktiež pôsobí vo funkcii vedeckého sekretára v Slovenskej lekárskej spoločnosti, v organizačnej zložke Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek, v sekcii ošetrovateľského manažmentu. V roku 2017 jej Slovenská lekárska spoločnosť udelila Bronzovú medailu za prínos v sústavnom vzdelávaní sestier a pôrodných asistentiek, za prínos k prispievaniu zavádzania kvality ošetrovateľskej starostlivosti a spoluprácu pri organizovaní konferencií Sestier pracujúcich v ošetrovateľskom manažmente.

,,Z návrhu na ocenenie som bola príjemne prekvapená. Musím priznať, že v momente vyhlasovania som si uvedomila, že som to naozaj ja komu idú odovzdať Biele srdce. Vždy som stála na druhej strane, keďže ocenenia som v minulých rokoch odovzdávala ja, teraz som bola v pozícii ocenenej a ten pocit bol o zodpovednosti a rešpekte. Mojím hlavným cieľom je aby v zdravotníckych zariadeniach skupiny AGEL bola poskytovaná kvalitná a bezpečná zdravotná a ošetrovateľská starostlivosť. V tejto oblasti je vždy priestor na zlepšovanie a nastavovanie nových cieľov,“ dodala Mgr. Alena Cerovská, MPH.

Biele srdce je morálnym ocenením, ktoré hovorí o kvalite starostlivosti, vedomostiach a prejavenej humanite sprevádzajúce každodennú prácu v ošetrovateľskej oblasti.

Mgr. Iveta Chreneková