• Pi. sep 22nd, 2023

Zlepšujeme hrubú motoriku

Autor IMG_1979

jún 7, 2019
Balančné pomôcky v praxi. Foto: zdroj TS

TS: Základná škola na Ulici M. Rázusa 1672/3 vo Zvolene sa dlhodobo venuje vzdelávaniu žiakov so zdravotným (telesným) znevýhodnením. Od roku 1996 škola zabezpečuje kompletný špeciálno-pedagogický servis a spĺňa všetky podmienky potrebné na školskú integráciu: bezbariérový prístup, vyhradené parkovacie miesta pre vozíčkarov, posuvné výťahy (zdvižné plošiny), špeciálne hygienické zaradenia a špeciálny školský nábytok. Na prízemí je zriadená rehabilitačná miestnosť, v ktorej žiaci v rámci liečebnej telesnej výchovy za asistencie rehabilitačného pracovníka realizujú rehabilitácie, ktoré im pomáhajú zlepšovať svoj fyzický stav. V rehabilitačnej miestnosti sa nachádza stacionárny bicykel, posilňovací stôl, fitlopty, parafín, biolampy, hydraulický rehabilitačný stôl. Okrem rehabilitačných aktivít je miestnosť využívaná i počas prestávok, kedy tu zdravotne znevýhodnené deti relaxujú. V rámci zvyšovania kvality zdravotnej starostlivosti pre našich žiakov bolo potrebné rehabilitačnú miestnosť vybaviť ďalšími rehabilitačnými pomôckami, ktoré by pomohli zaviesť ďalšie pohybové aktivity na zdokonaľovanie priebehu nervových procesov.

Preto sme sa na jeseň minulého roka rozhodli zapojiť do jesenného kola 6. ročníka grantového programu Dôvera. Grantový program zdravotnej poisťovne Dôvera funguje pri Nadácii pre deti Slovenska od roku 2012 a je zameraný na podporu projektov, ktoré majú súvis so zdravím, prevenciou rôznych ochorení, ale aj zdravým životným štýlom. Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Vypracovali sme projekt pod názvom Zlepšujeme hrubú motoriku. Hlavným koordinátorom projektu sa stala Mgr. Zlatica Michalková ako školský špeciálny pedagóg. Cieľom projektu je zavedenie účinnej rehabilitácie pomocou špeciálnych rehabilitačných pomôcok, ktoré umožnia žiakom so zdravotným znevýhodnením pravidelné pohybové aktivity na zdokonaľovanie priebehu nervových procesov. Pravidelná pohybová aktivita a tréningová činnosť výrazne zlepšuje telesnú kondíciu žiakov. Naším projektom chceme vo väčšej miere u našich žiakov v školskej rehabilitačnej miestnosti podporiť balančné cvičenia, cvičenia hrubej motoriky, pri ktorých si žiaci budú cvičiť schopnosť zachovávať rovnováhu tela, rozvíjať fyzickú kondíciu, cvičiť hlboký stabilizačný systém, t. j. vnútorné svaly, ktoré sú oporou chrbtice. Vďaka týmto cvičeniam sa žiaci naučia vnímať svoje telo. Finančné prostriedky z grantu mali byť využité na zakúpenie špeciálnych zdravotných pomôcok na cvičenie.

Boli sme veľmi potešení, keď sme sa dozvedeli, že práve náš projekt ako 1 zo 17 zaujímavých projektov z celého Slovenska bol úspešný a bude zdravotnou poisťovňou Dôvera podporený sumou 900,-eur. Za túto sumu boli nakúpené rehabilitačné pomôcky na rozvoj hrubej motoriky. Napr. balančné sady, balančný disk a tanier na rozvíjanie rovnováhy a správneho držania tela. Senzorické dosky a senzorické kamene na rozvoj dotykových pocitov a masáž končatín či relaxačný vak na relaxáciu po cvičení. Tento projekt sa bude na našej škole realizuje v období od januára do júla 2019.

Balančné pomôcky z projektu sú umiestnené v rehabilitačnej miestnosti, kde sa pravidelne používajú na rehabilitáciu našich žiakov. S balančnými pomôckami sa pracuje len pod dozorom rehabilitačnej pracovníčky, aby sa zabezpečila ich bezpečnosť a dlhodobá funkčnosť. Cieľom práce s novými rehabilitačnými pomôckami je u detí so zdravotným znevýhodnením zlepšenie hrubej motoriky, zlepšenie fyzickej kondície a tonusu svalstva.

Tento školský rok je do programu cvičenia s rehabilitačnou pracovníčkou zaradených podľa diagnózy 12 žiakov, 6 na 1. stupni a 6 na 2. stupni. Skúsená rehabilitačná pracovníčka dochádza do našej školy pravidelne trikrát do týždňa. Od marca 2019, kedy nové pomôcky prišli do školy, ich s deťmi naplno využíva.

Dňa 27. mája 2019 sa uskutočnila v rehabilitačnej miestnosti otvorená hodina rehabilitačných cvičení za pomoci kompenzačných pomôcok zakúpených z projektu Zlepšujeme hrubú motoriku. Otvorenej hodiny sa zúčastnili rodičia detí zapojených do projektu, špeciálna pedagogička a ďalší zamestnanci školy.

Skúsenosti s novými rehabilitačnými pomôckami zhodnotila rehabilitačná pracovníčka pani Mária Selecká: “Žiaci majú veľkú radosť zo sady na rozvoj motoriky. Môžu ju sami stavať a precvičovať si obratnosť a koordinačné schopnosti. Radi používajú i senzorické kruhy, kde cieľom cvičení nie je iba ohmatávanie, ale i popisovanie hmatových zážitkov. Obľúbené sú medzi deťmi i loptičky s pichliačmi, ktoré ponúkajú senzorický zážitok. Rovnováhu a motoriku si rozvíjajú cvičením na okrúhlej balančnej podložke. Nové pomôcky oživili a skvalitnili naše rehabilitácie.”

Odozvy žiakov a ich rodičov na nové aktivity pri rehabilitačných cvičeniach sú veľmi pozitívne. Veríme, že po dlhšom čase cvičenia s nimi sa u našich žiakov so zdravotným znevýhodnením prejaví zlepšenie hrubej motoriky a celkového zdravotného stavu.

TS a foto: Danka Vasilová