• Št. dec 1st, 2022

Výpravy do čias Slovanov ponúka Zvolenský zámok v troch pútavých prednáškach

ByIMG_1979

okt 21, 2019

TS: Pozývame vás na cyklus zaujímavých prednášok pripravených v spolupráci s Katedrou histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, nadväzujúcich na minuloročný prednáškový cyklus „Výpravy do (čias) Barbarskej Európy“.

24. október 2019 │ 18.00

O počiatkoch a živote starých Slovanov – Prednáška a beseda s Dr. hab. Piotrom Borońom | vstupné: 1,50 €

Dr. hab. Piotr Boroń je vysokoškolský učiteľ na Sliezskej univerzite v Katoviciach v Poľsku a historik, ktorý sa vo svojom výskume venuje starším dejinám. Autor kníh o dejinách Slovanov, zameraných na špecifiká slovanskej spoločnosti a raných slovanských štátnych útvarov.

14. november 2019 │ 18.00

Pohrebné zvyky Avarov na príklade pohrebiska v Podunajských Biskupiciach – Prednáška a beseda s Doc. Mgr. Milanom Horňákom, PhD.| vstupné: 1,50 €

Doc. Mgr. Milan Horňák, PhD. je archeológom, odborným garantom a konateľom spoločnosti Via Magna, s. r. o. Je súdny znalec v odbore archeológia, vedúci desiatok archeologických výskumov na Slovensku i v zahraničí, vedecky i pedagogicky spolupracuje s Katedrou archeológie na Univerzite v Ľubľane v Slovinsku.

11. december 2019 │ 18.00

Veľká Morava a premeny stredného Podunajska v dlhom 9. storočí – Prednáška a beseda s Mgr. Matejom Harvátom | vstupné: 1,50 €

Mgr. Matej Harvát je interným doktorandom na Historickom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave, vo svojom výskume sa venuje dejinám Veľkej Moravy.

Prednáška je zaradená do programu decembrovej edície festivalu Zámok bez zámkov.

TS: Mgr.art. Stanislava Kočišová – Zvolen zámok