• Ut. dec 6th, 2022

Zvolenská ZUŠka oslávila svoju storočnicu parádnym programom v divadle

Počas slávnostného programu. Foto: IMG_1979

V pondelok večer (11.11.2019) sa v divadelnej sále zvolenského Divadla Jozefa Gregora Tajovského konal druhý slávnostný koncert k 100. výročiu založenia ZUŠ Zvolen z Nádvornej 10.

Program, ktorý pozostával až z 21 rôznych vystúpení a trval viac ako 2 hodiny s jednou prestávkou bol viac než fantastický.

V samotnom programe vystúpili nielen žiaci hudobného, tanečného a dramatického odboru, ale aj sólisti – úspešní absolventi ZUŠ, študenti stredných a vysokých umeleckých škôl.

Ako už v úvode bolo spomenuté, v polovici programu bola prestávka, po nej sa na javisku k slovu dostala riaditeľka ZUŠky Mgr. Iveta Vitovská, ktorá si po úvodnom slove na javisko pozvala prvú dámu mesta Zvolen a to Ing. Lenku Balkovičovú.

Po jej krátkom príhovore na javisko pozvala riaditeľka ZUŠky bývalých a súčasných pedagógov, ktorí vyučovali nektorý z odborov viac ako 20 rokov a veru na javisku ich bolo neúrekom. Následne im riaditeľka, ktorej sekundovala primátorka mesta odovzdala nielen diplom uznania, ale i ružičku.

Po tomto nasledoval ďalší blok, ktorý pozostával väčšinou z tanečných vystúpení, ale rozhodne zaujalo aj prevedenie o známom vrabčiakovi z pera Ľudmily Podjavorinskej.

Na samotný záver bola veľká klaňačka všetkých vystupujúcich, ktorí boli divákmi z hľadiska obdarení veľkým potleskom.

Nech sa páči pár fotografií z tohto slávnostného programu.

Fotogaléria: 100 rokov ZUŠ – Slávnostný koncert vo Zvolenskom divadle

Článok a foto: IMG_1979