• Pi. sep 29th, 2023

Regionálne pulty ponúkajú výrobky lokálnych producentov a remeselníkov

Autor IMG_1979

jan 13, 2020
Foto: zdroj TS

TS: Začiatkom decembra prebehla inštalácia prvých regionálnych pultov v Banskobystrickom kraji. Pulty, v ktorých sa predávajú výrobky od regionálnych producentov a malovýrobcov, boli jedným z kľúčových bodov programu vedenia Banskobystrického kraja. Ten sa teraz podarilo naplniť.

Regionálne výrobky v Banskobystrickom kraji hľadajte od dnes pod jednotnou značkou REGIONÁLNE. Spojenie turisticky atraktívnych miest, dizajnového spracovania pultov a najmä kvalitného sortimentu od lokálnych producentov z kraja dáva tomuto projektu veľký predpoklad na úspech.

Prvý regionálny pult dnes slávnostne otvoril predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter spolu s Ladislavom Lukáčom, riaditeľom hotela Kochau*** v Bienskej doline pri Zvolene.

„Cestovný ruch je nástrojom na zvyšovanie kvality života na vidieku a nástrojom pre tvorbu pracovných príležitostí vo vidieckych oblastiach. Aj vďaka tomu môžeme zabrániť odchodu mladých do zahraničia a rozdeľovaniu rodín. Ruka v ruke s turizmom idú aj remeselná a poľnohospodárska výroba. Práve tie chceme podporiť projektom regionálnych pultov,“ povedal Ján Lunter, ktorý regionálne pulty po vzore Švajčiarska sľuboval už v kampani pred voľbami.

V regionálnych pultoch momentálne prevládajú nepotravinové remeselné výrobky. Plán na rozširovanie sortimentu aj o potravinové produkty, ktoré majú zvýšené nároky na skladovanie a obmedzenú exspiráciu, je v procese prípravy.

„V súčasnosti je možné si v regionálnych pultoch zakúpiť produkty od viac ako 20 lokálnych výrobcov z celého kraja. Sú tu výrobky z kože, tradičné predmety ako podpolianske drevené kríže, píšťalky, alebo valašky, ale aj sypané čaje, sirupy, lekváre, medy, vína a medovina. Zastúpenie tu majú aj kozmetické produkty ako napríklad prírodné mydlá alebo hrejivé gély založené na liečivej minerálnej vode,“ povedala Petra Šuhajdová, špecialistka na cestovný ruch Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja.

Výber producentov a ich výrobkov je živý proces, produkty sa budú v pravidelných intervaloch obmieňať tak, aby dostalo priestor čo najviac producentov z kraja a súčasne aby ponuka regionálnych pultov bola stále atraktívna pre kupujúcich.

Na realizácii myšlienky regionálnych pultov v Banskobystrickom kraji pracuje kraj cez neziskovú organizáciu Rozvojová agentúra Banskobystrického kraja v spolupráci s Krajskou organizáciou cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus.

V pilotnej fáze projektu bude umiestnených sedem regionálnych pultov, z ktorých väčšina už stojí na svojom mieste. Zvyšné dva budú inštalované začiatkom januára. Regionálne pulty zatiaľ nájdete v týchto zariadeniach: Hotel Tenis vo Zvolene, Penzión Zlatý Dukát vo Zvolenskej Slatine, hotely Zerrenpach Látky a Zerrenpach Osrblie, v Salamandra Resort pri Banskej Štiavnici, v turistickom informačnom centre v Dudinciach a v hoteli Kochau v Bienskej doline.

„Regionálne pulty vnímame jednoznačne ako spôsob podpory regionálnych producentov a vidieka. Vidíme v nich však aj iný zmysel. Všetky výrobky, ktoré ručne vyrobili naši lokálni producenti, v sebe uchovávajú tradície, ktoré sa odovzdávajú z generácie na generáciu. Pre celú spoločnosť je dôležité tieto tradície ctiť a uchovávať. Zároveň tieto tradície sú jedinečnou esenciou ktorá robí náš kraj výnimočným z hľadiska turistickej ponuky. Aj preto sme pre regionálne pulty vytvorili značku REGIONÁLNE, ktorá reprezentuje tradície, vidiek, podstatnú úlohu prírody v našich životoch a úctu k tomuto všetkému,“ povedala Iveta Niňajová z Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj turizmus.

Fotogaléria