• Pi. jún 2nd, 2023

Pribudli nám červeno-biele kontajnery. Viete, na čo slúžia?

ByIMG_1979

feb 21, 2020
Červeno-biele kontajnery. Foto: zdroj TS.

TS: Od februára máme vo Zvolene k dispozícii 14 nových červeno-bielych kontajnerov na zber drobného elektroodpadu. Stávame sa tak stáva 20 mestom na Slovensku, v ktorom boli takéto kontajnery umiestnené.

Hlavnou úlohou červeno-bielych kontajnerov je vytvoriť pohodlný systém zberu malých elektrospotrebičov, akými sú mixéry, mobilné telefóny, fény a pod., ktoré sa stali v domácnostiach nepotrebným odpadom. Kontajnery umiestnené v blízkosti domov sú pre občanov ideálnym miestom, kde môžu odovzdať elektrospotrebiče, s ktorými je nepraktické merať dlhú cestu na zberný dvor alebo čakať na mobilný zber. „Vo Zvolene aktívne pristupujeme k problematike ochrany životného prostredia a správneho triedenia odpadu. Preto uvítame každý nový spôsob, ako v tomto smere udržať čistejšie mesto. V kontajneroch na elektroodpad vidíme veľkú výhodu hlavne v tom, že sú otvorené neustále a tak občanov viac motivujú k triedeniu v porovnaní s dochádzaním ku zberným dvorom,“ uviedla primátorka mesta Zvolen Lenka Balkovičová.

Elektroodpad a použité batérie obsahujú látky, ktoré pri nesprávnej manipulácií môžu spôsobiť znečistenie životného prostredia, preto nepatria zmesového odpadu, ale do triedeného zberu. „Červeno-biele kontajnery sú na Slovensku od roku 2016, aktuálne ich máme rozmiestnených 132 a pokrývajú 400 tisíc obyvateľov,“ uviedol Ronald Blaho, konateľ OZV ASEKOL SK, „podarilo sa nám prostredníctvom nich vyzbierať už takmer 50 tisíc kg malých elektrospotrebičov a batérií“.

Červeno-biele kontajnery, prevádzkované organizáciou zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK, tvoria jedinečnú sieť, ktorá umožňuje Slovensku zvyšovať mieru recyklácie odpadov z elektrospotrebičov. Ako fungujú červeno-biele kontajnery môžete vidieť na tomto videu:

TS: Ing. Ľubomíra Honíšková, hovorkyňa mesta Zvolen. Foto: zdroj TS