• Pi. sep 29th, 2023

Zvolenská nemocnica otvorí pre pacientov onkologickú ambulanciu

Autor IMG_1979

sep 23, 2021 ,
MUDr. Petronela Lalíková. Foto: zdroj TS

TS: Nemocnica AGEL Zvolen opäť skvalitňuje poskytovanie svojich služieb zdravotnej starostlivosti. Poslednou novinkou je, že začiatkom októbra otvorí pre svojich pacientov onkologickú ambulanciu. Pacientov bude liečiť onkologička, rodáčka z Badína, ktorá prichádza z pražskej Fakultnej Thomayerovej nemocnice. Okrem profesionality, odbornosti a odhodlania so sebou prináša aj skromnosť a ľudský prístup.

Do zvolenskej nemocnice prichádza MUDr. Petronela Lalíková z pražskej Fakultnej Thomayerovej nemocnice. Medicínu vyštudovala na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine a do Nemocnice AGEL Zvolen vstupuje s veľkým odhodlaním. Kým viacerí sa slovo rakovina bojíme aj vysloviť, ona stojí pevne nohami na zemi a blízko pri pacientovi: „Chorobu pacienta beriem ako súpera, proti ktorému stojím. Tak ako pre diabetológa je súperom cukrovka, pre mňa je to rakovina. Je to silný nepriateľ, proti ktorému pacienti ťahajú za kratší koniec. Je pre mňa výzva bojovať spolu s nimi. Ten pocit, keď vyhráme, potom stojí za to.“

Mladá krv v podobe sympatickej lekárky začne liečiť pacientov od začiatku októbra a do jej pôsobnosti budú spadať pacienti od dovŕšených 19 rokov. V onkologickej ambulancii pôjde predovšetkým o medikamentóznu liečbu solídnych nádorov v zjednodušenej forme a pacienti budú liečení chemoterapiou, hormonálnou a biologickou liečbou.

„Onkologická liečba je komplexná, vyžaduje si multiodborovú spoluprácu a individuálny prístup k pacientovi. Výber liečby závisí od viacerých faktorov – histologický podtyp, rozsah ochorenia, výkonostný stav pacienta a podobne. Aktuálne budeme vo zvolenskej nemocnici disponovať novou onkologickou ambulanciou a denným stacionárom, ktorý bude slúžiť na aplikáciu chemoterapie v dennej pracovnej dobe,“ vysvetľuje MUDr. Lalíková, ktorá zároveň dodáva, že v prípade potreby bude pacient odporúčaný na príslušné vyššie onkologické pracovisko.

Onkologické ochorenia a ich výskyt závisí od veku, pohlavia, demografických a socioekonomických faktorov. Vo všeobecnosti máme na Slovensku vysokú mieru výskytu nádorov hrubého čreva a konečníka, karcinómu pľúc a prsníka. Naopak, relatívne zriedkavé sú nádory kôry nadobličky.

Podľa odborníčky je všetko prísne individuálne a záleží predovšetkým na type nádoru a rozsahu ochorenia. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že prognosticky najlepšie nádory sa javia nádory semenníkov u mužov a niektoré typy nádorov prsníka u žien. Dôležitá je skorá diagnostika, vtedy aj u relatívne nepriaznivého typu je možné docieliť dlhodobé prežívanie. Prognosticky nepriaznivé sú nádory v štádiu vzdialenej diseminácie, teda sú diagnostikované v čase, keď už sú prítomné metastázy.

Práve v prípade onkologických ochorení si mnohí kladú zásadnú otázku: ,,Čo robiť, aby som neochorel? Pritom odpoveď je celkom jednoduchá. Prevencia onkologických ochorení je všeobecne známa. Fajčenie, aktívne i pasívne, podporuje vznik ochorenia, nadmerné užívanie alkoholu, nadmerné vystavovanie sa slnečnému žiareniu bez ochrany, nadmerná hmotnosť, nedostatok pohybu, nedostatok ovocia a zeleniny v strave, vplyv karcinogénov v pracovnom a životnom prostredí. Súhrn týchto faktorov ochorenie podporuje. Možnosťou prevencie sú aj preventívne vakcíny, očkovanie proti hepatitíde B, očkovanie proti HPV infekcii, predovšetkým kmeň HPV 16 a 18, ktoré bývajú zodpovedné za nádory krčka maternice. Sekundárna prevencia je zameraná na rizikové skupiny.

Na Slovensku prebieha skríning kolorektálneho karcinómu, karcinómu krčka maternice, prsníka a prostaty. A kedy ísť k lekárovi? Čo si na sebe všímať, aby sme možné ochorenie včas zachytili? „Bohužiaľ, väčšina onkologických ochorení dá o sebe vedieť až v pokročilom štádiu. Preto je veľmi dôležitá prevencia, účasť na pravidelných preventívnych prehliadkach, samovyšetrenie prsníkov u žien a semenníkov u mužov, všímanie si prípadných minimálnych zmien, že s naším telom niečo nie je v poriadku. Jedným zo signálov je strata chuti do jedla, necielená strata váhy, nadmerná únava, krvácavé prejavy, krv v stolici, moči, vykašliavanie krvi, zmena charakteru stolice a podobne,“ hovorí MUDr. Lalíková a dodáva: „Rada by som upozornila na potrebu podpory a spolupráce zo strany príbuzných. Na ich podstatnú úlohu v onkologickej liečbe sa zabúda. Rakovina je choroba celej rodiny, rodinná podpora pacienta je jednou z tých najdôležitejších aspektov v priebehu liečby. Príbuzní mnohokrát zabúdajú, že oni sú tí, ktorí by v prvom rade mali byť nápomocní. V prípade, že rodinu postihne ťažká choroba si musia ujasniť životné priority a postaviť sa k tomu čelom. Oni sú ti, ktorých pacient potrebuje najviac.“

A aký je pacient samotná lekárka? Žije a stravuje sa v súlade s tým, čo odporúča aj svojím pacientom? Čomu sa venuje vo voľnom čase? „Myslím si, že som dobrý pacient, dôverujem lekárom a vede. Špeciálne stravovacie návyky nemám, nefajčím, preferujem rastlinnú stravu a dostatok pohybu. V rámci svojej vekovej kategórie absolvujem pravidelné preventívne prehliadky. Mám rada pobyt v prírode a mojou najväčšou záľubou je cestovanie. Popri práci je to časovo náročná záľuba, ale treba si vedieť nájsť čas aj pre seba samého a pre rozvoj vlastného ducha. Cestovanie ma nabíja pozitívnou energiou, ktorú potom môžem rozdávať ďalej,“ dodáva na záver nová posila zvolenskej nemocnice.

TS: Mgr. Martina Pavliková – Hovorkyňa skupiny AGEL SK. Foto: zdroj TS