• Ut. dec 6th, 2022

Vo zvolenskej nemocnici sú dvaja pacienti na umelej pľúcnej ventilácii

TS: Od začiatku tohto týždňa (20.9.2021) je Zvolen na základe zhoršenia epidemiologickej situácie a celoslovensky platného covid automatu zaradený do I. stupňa ohrozenia (červená farba). Z tohto dôvodu sú v Nemocnici AGEL Zvolen zakázané návštevy a je potrebné mať v interiéri prekryté horné dýchacie cesty (nos a ústa) respirátorom.

Na základe rozhodnutie MZ SR, podľa platného usmernenia a vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu sú návštevy na lôžkových oddeleniach zakázané. So súhlasom vedenia daného pracoviska sú povolené výnimky:

· návšteva pacienta v terminálnom štádiu ochorenia maximálne 2 blízkymi osobami na obmedzený čas maximálne 15 až 30 minút.

· návšteva k pacientom, ktorí sú ťažko chorí (s predpokladom 14-dňovej hospitalizácie)

· návšteva pacienta kňazom u ťažko chorých a zomierajúcich

· jedna osoba pri prepúšťaní pacienta z nemocnice

· jedna osoba pri pacientoch s poruchami duševného zdravia a psychickými ochoreniami – ak by neprítomnosť spôsobila stavy úzkosti a neprítomnosť by nepriaznivo vplývala na výsledky liečebného procesu

· návšteva pacienta na OAIM, ak je z liečebného hľadiska indikovaná

· sprievod detského pacienta

· návšteva dieťaťa v paliatívnej starostlivosti príbuznými dieťaťa

Pre uvedené výnimky platia striktné pravidlá. Prichádzajúci musia byť kompletne zaočkovaní, 14 dní po druhej dávke dvojdávkovej vakcíny alebo 4 týždne po jednodávkovej vakcíne alebo 14 dní po akejkoľvek dávke, ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní. Testovaní sa preukážu negatívnym PCR testom, nie starším ako 72 hodín. Antigénový test nesmie byť starší ako 48 hodín v tejto fáze vývinu pandémie. Osoby po prekonaní ochorenia COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Pred vstupom na oddelenie sú príbuzní povinní ohlásiť sa u službukonajúceho personálu a predložiť doklad o splnení hore uvedených podmienok a návštevy na izbe sa nesmú krížiť. Návšteva je povinná mať prekryté dýchacie cesty respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu, vykonať hygienickú dezinfekciu rúk pri príchode a odchode, prípadne použiť požadované OOPP, návšteva sa zdržiava pri konkrétnej osobe, pre ktorú bola návšteva povolená a minimalizuje svoj pohyb na oddelení a v zdravotníckom zariadení.

Sprevádzajúca osoba pri pôrode môže byť prítomná za prísnych hygienických opatrení. Musí sa však preukázať negatívnym RT-PCR tesom, nie starším ako 72 hodín. Ak ide o neodkladné prijatie rodičky a sprevádzajúca osoba sa nevie preukázať požadovaným dokumentom, nemocnica antigénová, aj PCR test vykoná za aktuálne stanovený poplatok.

Momentálne je vo zvolenskej nemocnici 9 pozitívnych pacientov na ochorenie COVID-19, z toho 2 sú na umelej pľúcnej ventilácii.

Nemocnica AGEL Krupina je v II. stupni ohrozenia a podľa platného covid automatu je v bordovej fáze. Respirátor je v interiéri taktiež povinný. V krupinskej nemocnici platia rovnaké pravidlá ako vo zvolenskej, ale v prípade, že je potrebné sa preukázať antigénovým testom, nesmie byť starší ako 24 hodín.

TS: Mgr. Martina Pavliková – Hovorkyňa skupiny AGEL SK