• Ut. nov 28th, 2023

Pravidelné jesenné čistenie mesta Zvolen odštartuje už o niekoľko dní

Autor IMG_1979

sep 24, 2023
Príklad toho ako to nemá vyzerať. Foto: IMG_1979

Vo všetkých mestských častiach bude aj tento rok 2023 prebiehať jesenné čistenie mesta 

HARMONOGRAM  ROZMIESTNENIA VEĽKOOBJEMOVÝCH  KONTAJNEROV PRE JESENNÉ ČISTENIE V DŇOCH  28.9.-26.10.2023 

MČ III. – Tepličky, Stráže   28.9.-2.10.2023 

  • Nográdyho 17, Nográdyho 25, Strážska cesta 1, Strážska cesta 37, Kremnická 7, Novozámocká 69, Novozámocká 34, Novozámocká 23, Novozámocká 1, Šmidkeho 1, Pražská 9, Imatra 8 pri MŠ,    Stráže 13 

MČ VI. – CMZ západ   2.10.-5.10.2023 

  • Balkán pri ČS, križovatka ul. Študentskej a Štefánika,  Krupinská cesta pri D-nábytku, Dobronivská cesta, Masarykova 52, Janka Kráľa 9-11, Nám. Slobody 20,  Nám. Slobody 11-17, Balkán 35, Vansovej pri Stavoprojekte, Vansovej 35, Masarykova 646 (dvorná časť bytového domu), Kimovská 24-30 

MČ IV. – Podborová, Borová Hora  5.10.-9.10.2023 

  • križovatka ul. Partizánskej a J.D.Matejovie,  Ružová 50, Bánika 1997/10, Jedľová, Smreková, Jabloňová, Uramova, Jánošíka 8, Bystrický rad 34, Kozačeka za nákup. strediskom Centrum, Kozačeka 2072-18 (vstup z V.P.Tótha), Bystrický rad 5-13 

MČ V. – CMZ východ   9.10.-12.10.2023 

  • Družstevná 35 vo dvore, Sokolská – pri SOŠ Dopravnej, Švermova pri potravinách Jednota, Bernolákova,  1. mája pri MŠ, Slnečná, križovatka ulíc Komenského a Podjavorinskej,  Ferjenčíkova, križovatka ul. Bottovej a Chalúpkovej, križovatka ul. Kalinčiakovej a Hurbanovej 

MČ II. Zlatý Potok, Bakova Jama, Lukové, Zolná   12.10.-16.10.2023 

  • Bakova Jama, Prachatická bl.10, Prachatická bl. 16, Prachatická bl. 43, Centrum bl. 36, M. Rázusa – parkovisko nad Centrom voľného času, A.Hlinku – pri výškových, A. Hlinku pri garážach, A. Hlinku – konečná MHD, A. Hlinku 31 – pod cintorínmi, Lukové – za kultúrnym domom, Lukové 68, Zolná – Zolnianska cesta, Zolná – Povstaleckých letcov 22  

MČ V. – CMZ východ   16.10.-19.10.2023 

  • križovatka ul. Švermovej a Bottovej, križovatka ul. Elektrárenskej a Somolického, križovatka ul. Šoltésovej a Švermovej, , križovatka ul. Družstevnej a Kukučínovej, križovatka ul. Šoltésovej a bratov Veselovcov, križovatka ul. Môťovskej a Železničnej, Hronského 15 – pri nadjazde    

MČ I. – Sekier, Lipovec, Záhonok, Môťová, Kráľová, Sekier dolina   19.10.-26.10.2023 

19.10.-23.10.2023 

  • Okružná 19-27, Okružná 117 , Gagarinova, Jašíka, Pribinova 93, M. Bellu,  Fullu 13, Asmolovova 29, Asmolovova 22, gen. Svobodu 23, gen. Svobodu 74, gen. Svobodu 28, Záhonok 1-11, Záhonok 21-23, Záhonok 35, Malinovského 

23.10.-26.10.2023 

  • Nižovec, Školská 68, križovatka ul. 11.marca a Na Hrádok, križovatka Mojmírová a Obrancov mieru, križovatka ul. Pribinovej a Obrancov mieru, Topoľová oproti reštaurácii PIANO, Dolná Kolónia, križovatka ul. Školskej a F. Hečku, križovatka ul. M. Nešpora a MDD, križovatka ul. 11. Marca a Školskej, Pribinova-Nábrežie (parkovisko za Agromatom), Kráľová –  za cintorínom, Sekier dolina – bývalý obchod, Sekierska dolina – 1.stojisko na TZ,  Lučenecká cesta 20 

Do veľkoobjemových  kontajnerov nepatrí: nebezpečný odpad, stavebný odpad, bioodpad a  elektroodpad. 

Pridaj komentár