Červení a Modrí

Pred viac ako 20 rokmi sa zrodila v hlavách zanietených športovcov a najmä futbalistov krásna myšlienka – stretnúť sa cez dlhú vianočnú prestávku a o. i. si zahrať na Zlatom Potoku, na sviatok Svätého Štefana, na ihrisku VI. ZŠ futbal