MBK Stará Turá

Mestský basketbalový klub Stará Turá založený v roku 1947