Vladimír Maňka

Oslavy 1. mája vo Zvolene

máj je na Slovensku označení ako Sviatok práce, a to znamená pre väčšinu pracujúcich a školopovinných deň voľna, bez pracovných a školských povinností. [...]

01/05/2013 // 0 Comments

Knihovník priateľ človeka

Múdry. Sčítaný. Rozhľadený. Presný. Zodpovedný. Kreatívny. Pozorný. Spravil by pre teba všetko, o čo ho požiadaš. Dokonca aj to, čo nevypovieš, tuší [...]

01/04/2012 // 0 Comments

Pýtajte sa, ste v poradí

Na plagáte stojí „Pýtajte sa, ste v poradí“ Interesné! Kde vám dnes ponúknu pomoc len tak? Iba ak v knihách! Ale výzva je výzva. Prečo si nenechať [...]

26/03/2012 // 0 Comments

65. výročie SNP Zvolen

Presne pod znamením čísla 65 sa nieslo kladenie vencov pred Zvolenskou valaškou, čím si vlastne obyvatelia Slovenska pripomínajú 65. výročie začiatku SNP a [...]

30/08/2009 // 0 Comments