• Ne. feb 5th, 2023

Fotoportrét lesnej víly stále chýba

zeleny-objektiv-2011
Foto: Monika Necpálová.

Hľadáme na fotkách lesnú vílu, strážkyňu tajomstva zeleného machu a stratených črievičiek. Našťastie, kráľovná srdcových listov a ihličia ostáva ukrytá pred zrakom objektívu. Azda práve tým stále vábi fotografov do svojho sveta. Možno ju raz jeden z nich zachytí ako tancuje bosá na čistinke v splne mesiaca. No dovtedy…

…sa nádejní fotografi budú zdokonaľovať vo svojej tvorbe. Pomáha im v tom aj fotografická súťaž „Zelený objektív“, ktorú organizujú Lesy SR, š. p. – Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen v spolupráci so Združením lesníčiek a Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva. Ich iniciatíva otvára priestor pre žiakov základných aj stredných škôl. Je ako sieťou chytajúcou talenty, výstavnou skriňou fotografie novej generácie.

Tému „les“ 11. ročník súťaže mierne modifikuje. Cieľom nebolo len zobrazenie prírody, ale aj diania v lese. „Našlo sa niekoľko fotografií zachytávajúcich prácu človeka v lese. Mnoho fotografov sa venovalo makrofotografii. Tento trend je pochopiteľný, pretože makro dovoľuje odhaľovať veci, ktoré voľným okom nevidíme,“ hovorí predseda poroty Jozef Fašanga.

Záujem mladých ľudí o fotografiu je z roka na rok väčší. V roku 2011sa do dvoch súťažných kategórií zapojilo spolu 123 súťažiacich z celého Slovenska, ktorí spolu poslali 349 fotografií. „Kolekcia vystavovaných prác bude nainštalovaná do 13. mája v priestoroch Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene a je bodkou za uplynulým rokom ,“ pozýva riaditeľka múzea Ľubica Miľanová a dodáva: „Celé desaťročie približujeme Zvolenčanom momenty, ktoré zaujmú ľudí pri prechádzke lesom.“

Hodnotiaca komisia, ktorej členmi boli aj Vladimír ČabounJán Weiss, hodnotila fotografie anonymne. Prihliadalo sa na námet aj na techniku spracovania. „Dnes je už technika spracovania fotografie všeobecne na dobrej úrovni a fotografie sú na kvalitnom papieri. Na druhej strane, ani najlepší digitálny fotoaparát neurobí z jeho majiteľa fotografa,“ podotýka predseda poroty a ukazuje na príklade: „Tiež mám doma mikrovlnku i rúru a nie som kuchár.“

Zhrňme, že aj keď prevláda digitálna fotografia, v súťaži sa objavilo oveľa menej prehnane manipulovaných fotografií. Podľa porotcov  úprava fotografií často skĺzne do výtvarného umenia. Pri vysokej abstrakcii už neraz ani nevidieť, čo malo na fotografii vlastne byť. Klasická fotografia si priveľké špeciálne zásahy nevyžaduje.

Výsledky súťaže boli verejne vyhlásené na slávnostnom otvorení výstavy 11. apríla 2012 v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene. Spomedzi 52 žiakov základných škôl najviac zaujal fotografiami „Z toho komín nebude“ a „Správa: Stromy už nechceme“ Adam Zeman. Z 205 fotografií viac ako sedemdesiatky stredoškolákov prvú cenu získal Ivan Malárik za fotografie „Tatranskou električkou“, „Po víchrici“, „Osamelý“, „Tieň civilizácie“ a „Prebúdzanie“.

Nuž a čo sa perspektívnym fotografom odporúča? Čítajte knihy o fotografovaní, navštevujte výstavy. Dobrý fotograf vidí viac ako to, čo má pred objektívom. To je len námet. Umenie je v tvorbe a zachytení fotografického obrazu. Práve ten by mal byť odrazom citu fotografa.

Fotografie

Článok a foto Monika Necpálová.

Sledujte ZV-podujatia.com na FacebookuGoogle+ a Twitteru