• Ut. feb 7th, 2023

Výstup na hrad – Parkinson

spolocnost-parkinson-slovensko
Foto: Ján Števonka.

Výstupom na Pustý hrad 14.4.2012 sa zavŕšilo dvojdňové podujatie, ktoré zorganizovalo Občianske združenie Spoločnosť Parkinson Slovensko, pri príležitosti „Svetového dňa Parkinsonovej choroby.“

Veľké poďakovanie patrí Jankovi Krnáčovi, ktorý toto prekrásne a náročné podujatie zorganizoval a zabezpečil.

Následne po úvodnom a organizačnom slove predsedníčky združenia Zuzany Michalkovej pod Pustým hradom, ktorá predstavila prítomným aj MVDr. P. Podhorský ako zástupca firmy Abbott, sa všetci prítomní aj napriek svojmu hendikepu pustili na pešiu túru so zámerom úspešne zdolať cestu na hrad.

Tých, ktorým zdravotné postihnutie nedovolilo vyšliapať až na samotný hrad tam ochotne vyviezol Jaroslav Stehlík. Na vrchu už z diaľky bolo počuť hrať tóny živej ľudovej hudby a šírila sa vôňa pripraveného gulášu.

Po občerstvení a krátkom oddychu predniesla príhovor Zuzana Michalková, ktorá privítala všetkých prítomných. Predstavila aj českých kolegov zo Zlína a Olomouca. Odovzdala aj pozdravy z českého zastúpenia Parkinson. Zároveň bola predstavená aj MUDr. Beata Dupejová, neurologička z Banskej Bystrice, ktorá poďakovala za pozvanie.

Okrem toho predstavila predsedníčka združenia nových členov na postoch Občianskeho združenia, ktorí boli zvolení včera, po troch rokoch na valnom zhromaždení. Zmeny nastali nielen na predsedníckych stoličkách, kedy Zuzanu Michalkovú vystriedala Katarína Felixová, ale nastali zmeny aj na podpredsedníckych miestach.

K slovu sa dostala aj pani Broneková, ktorá prišla s nápadom a zároveň s projektom, aby sa príbehy Parkinsonikov dali na papier. Pri tejto príležitosti vyhlásila nultý ročník súťaže „Môj príbeh.“ Na zapojenie sa do súťaže stačí napísať článok o postupe choroby alebo o tom, čo človek postihnutý touto chorobou prežíva. Články, prípadne odkazy na ne, budú uverejňované na novovzniknutej internetovej stránke parkinson.sk. Cieľom myšlienky je nielen zviditeľnenie ľudí s touto chorobou, ale zároveň aj ich tvorivé myslenie.

V rámci tejto akcie poslali českí kolegovia z hory Říp kameň, aby sa tu na pustom Hrade našlo preň miesto a takto sa utužili spoločné partnerstvá.

Čítal sa aj prepis rozhovoru bývalého prezidenta SR Ing. Michala Kováča, CSc. o jeho problémoch s touto chorobou. Potom nasledovalo slávnostné vypustenie červených balónov, ktoré boli symbolom tohto podujatia.

Následne potom už nasledoval voľný program, v ktorom sa razili Pustohradnícke mince, pričom každý účastník aj jednu mincu dostal na pamiatku. Nechýbal ani odborný výklad o Pustom hrade.

Názor redakcie.

Pôvodne som chcel tento článok uzatvoriť tak, že akcia sa vydarila a všetci odišli spokojne domov, ale to sa nedá.

Na akcii tohto druhu príde zdravý človek na to, že jeho problémy, ktoré má, sú len zlomkom toho, čo títo ľudia prežívajú. Je potrebné o tomto postihnutí rozprávať v širšom meradle a podávať pomocnú ruku omnoho viac, ako by si človek myslel.

Nebuďme teda ľahostajní a ak niekde na ulici uvidíme človeka, ktorý sa potáca a zle artikuluje, nepovažujme ho hneď za človeka, ktorý je pod vplyvom alkoholu či omamných látok. Je pravdepodobné, že je jedným z tých, ktorí trpia týmto závažím ochorením.

Teraz prišiel ten čas na záver povedať, že akcia bola vynikajúca, že stretnutie s týmito ľuďmi dá človeku veľa. Bolo obdivuhodné vidieť , ako sa dokážu postaviť tejto chorobe a ako jeden pán povedal – ja bojujem tak, že pravidelne cvičím a nepoddám sa tomu.

Fotografie

Článok a foto: Ján Števonka.

Sledujte ZV-podujatia.com na FacebookuGoogle+ a Twitteru