• Ne. feb 5th, 2023

11. ročník súťaže Železný hasič

Foto:Ján Števonka.

Katedra protipožiarnej ochrany DF TU vo Zvolene a DHZ TU vo Zvolene, v spolupráci so ŠDaJ TU vo Zvolene, OV DPO okresu DETVIANSKO-ZVOLENSKÉHO OR HaZZ v Banskej Bystrici a OR HaZZ vo Zvolene za podpory partnerov: 11. ročník súťaže O putovný pohár katedry protipožiarnej ochrany – Železný hasič dňa 29. novembra 2012 (posledný štvrtok v novembri) v priestoroch ŠD Bariny vo Zvolene.

Súťaž je určená pre študentov vysokých a stredných škôl so zameraním na ochranu
pred požiarmi a pre členov dobrovoľných hasičských jednotiek
Kategória: muži a ženy
Program súťaže:

  • 8.00 – registrácia pretekárov
  • 8.30 – losovanie štartového poradia a ukážka trate
  • 9.00 – štart prvého súťažiaceho
  • 16.00 – vyhlásenie výsledkov

Počet štartujúcich: max. 80

Uzávierka elektronických prihlášok (formou e-mailu, na chromek@vsld.tuzvo.sk,
mrackova@vsld.tuzvo.sk do 19.11.2012). Usporiadateľ potvrdzuje zaregistrovanie
elektronickou odpoveďou na pôvodnú adresu odosielateľa prihlášky. Z vysokých a stredných škôl je možnosť prihlásiť maximálne 8 súťažiacich na jednu vzdelávaciu inštitúciu.

Možnosť prihlásenia, pri nenaplnení počtu súťažiacich, aj v deň súťaže. Usporiadateľ si
vyhradzuje, po dosiahnutí maximálneho počtu súťažiacich, odmietnuť ďalších záujemcov.

Všetci súťažiaci štartujú na vlastné nebezpečie! Minimálny vek súťažiacich 18 rokov
(výnimka, po dohode s usporiadateľom, na základe potvrdenia lekára a súhlasu zákonného zástupcu súťažiaceho). Štartovné: 3 € (uhrádza sa pri registrácii)
Ústroj súťažiacich: zásahový kabát, prilba, autonómny dýchací prístroj SATURN S-7* (bez ochrannej masky), rukavice (kryjúce dlane), tepláky (kryjúce kolená), športová obuv.
*autonómny dýchací prístroj bude dodaný usporiadateľom (SATURN S 7)
Poznámka: Na požiadanie usporiadateľ poskytne zásahový kabát a prilbu

Popis disciplín:
– roztiahnutie dvoch 40 metrových „B“ prúdov,
– prekonanie bariéry – výška 2 metre*,
– stočenie 2 ks hadíc „B“ do boxov,
– prechod po kladine s rozvinutím 10 metrového „C“ prúdu s pripojením na rozdeľovač,
– hammer box – 50 úderov (25 + 25)**,
– prenos figuríny cez tunel v dĺžke 3 metre,
– výbeh na 7. podlažie ŠD BARINY,
– vytiahnutie „C“ prúdu pomocou lana na 7 podlažie,- dobehnutie do cieľa.
pozn: usporiadateľ si vyhradzuje vykonať zmenu disciplíny alebo ich poradie v deň súťaže.
Neabsolvovanie jednej disciplíny + 60 s
* kategória žien bez bariéry
**kategória žien ľahšie kladivo

Kontaktná adresa:
KATEDRA PROTIPOŽIARNEJ OCHRANY
DREVÁRSKA FAKULTA
TECHNICKÁ UNIVERZITA
T.G.Masaryka 24
960 53 Zvolen
Prihlášky nájdete – http://www.tuzvo.sk/files/DF/katedry_df/kpo/pravidla-zh-2012.pdf   na konci tohto dokumentu