TU Zvolen

Technická univerzita vo Zvolene so sídlom vo Zvolene je verejná vysoká škola univerzitného typu.

Predchodcom Technickej univerzity vo Zvolene bola Vysoká škola lesnícka a drevárska, ktorá bola zriadená v roku 1952 Vládnym nariadením č. 30/1952 Zb. Zákonom NR SR č. 26/1992 Zb. zo dňa 17. decembra 1991 a účinnosťou od 23. januára 1992 bol jej názov zmenený na dnešný názov Technická univerzita vo Zvolene.

Od 18. februára 2012 je rektorom univerzity Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD