• Ut. feb 7th, 2023

20. ročník cirkevných speváckych zborov vo Zvolene 1. časť

Zbor mesta Brezna. Foto: Ján Števonka.

V sobotu 10.11.2012 sa uskutočnil 20. ročník festivalu Chrámová pieseň v rámci 11. ročníka Gorazdových dní chrámovej piesne a sakrálnej výtvarnej tvorby. Pred dvadsiatimi rokmi sa vo Zvolene začala písať história prehliadok speváckych zborov, ktorých repertoár bol zameraný na duchovnú vokálnu tvorbu.

Podujatie postupne prerástlo za hranice okresu a kraja a pred jedenástimi rokmi sa stalo súčasťou Gorazdovej knihy chrámovej piesne a  sakrálnej výtvarnej tvorby. Odborným poslaním podujatia je vytvoriť priestor pre stretnutia speváckych zborov, vzájomné predstavenie výsledkov činností ako i odborné usmernenie ich ďalšieho umeleckého rastu. Poslaním v širšom zábere je uctiť si osobnosť a dielo prvého pomerne známeho slovenského pedagóga, filozofa, diplomata a kňaza svätého Gorazda.

Organizátormi podujatia boli Banskobystrický samosprávny kraj, Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene, mesto Zvolen, Národné osvetové centrum Bratislava, Spoločnosť svätého Gorazda Bratislava, Rímskokatolícky farský úrad Zvolen.

V tento deň sa predstavilo päť speváckych zborov – Lipka z Valaskej, Zbor mesta Brezna, Zbor pri rímsko-kat. kostole v Krupine, Ženský spevácky zbor z Očovej a spevácky zbor Kyrillomethodeon z Bratislavy.

V rámci akcie hodnotili jednotlivé zbory odborníci PaedDr. Alfonz Poliak, PhD, Robert Tatár a Mgr. Peter Bibza a v závere podujatia oznámili výsledky na odbornom seminári.

V tomto prvom článku si predstavíme prvé dva súťažné cirkevné spevácke zbory.

Spevácky zbor Lipka z Valaskej

Miešaný spevácky zbor LIPKA pri MO MS vo Valaskej vznikol 4.11.2002 z iniciatívy Ing. A. Fischerovej – predsedníčky MO MS vo Valaskej, s cieľom oživiť tradíciu matičného zboru a duchovnú hodnotu občanov. Hudobný repertoár sa každoročne rozširuje vďaka odbornému vedeniu, ako i osobité cítenie speváckeho telesa. Spevácky zbor interpretuje diela rôznych žánrov: piesne národné – vlastenecké, hymnické, ľudové, chrámové, skladby z tvorby svetových autorov a taktiež z vlastnej tvorby. Každoročne v lete sa spevácky zbor zúčastňuje festivalu Dychových hudieb a na jeseň festivalu Hudobnej jesene vo Valaskej. Pravidelne sa zúčastňuje prehliadky festivalu Matičných speváckych zborov, Horehronských slávností zborového spevu v Brezne s medzinárodnou účasťou. V našej obci sa zúčastňuje spoločensky – významných podujatí (oslobodenie obce, oslavy SNP a iné) ako aj kultúrno – tradičných podujatí vo vianočnom, fašiangovom a veľkonočnom období. Počas svojho trvania Miešaný spevácky zbor absolvoval množstvo vystúpení, koncertov vo Valaskej, Brezne, Hronci, Piesku, Podbrezovej, Lopeji, Hornej Lehote, Predajnej, Bacúchu, Brezovej pod Bradlom, Kanianke a Mýte pod Ďumbierom.

Spevácky zbor mesta Brezna

Spevácky zbor mesta Brezna je zmiešaným speváckym zborom v počte 50 členov. Vznikol ako ženský zbor v roku 1977, keď ho založil učiteľ hudby J. Soušek. V roku 1984 – po úspešnom zájazde na Festivale speváckych zborov v maďarskej Békescabe preberá umelecké vedenie zboru Dr. Milan Pazúrik. V roku 1988 mení názov na Spevácky zbor mesta Brezna a v roku 1990 sa rozrastá o mužskú spevácku zložku a vystupuje ako zbor zmiešaný. Na vystúpeniach tohoto telesa tlieskali diváci na rôznych festivaloch v Banskej Bystrici, Humennom, Novom Bydžove, Ostrave. Zbor účinkoval s rôznymi interprétmi i zborovými telesami v Topoľčanoch, Olomouci a úspešne koncertoval v mnohých mestách a kúpeľných centrách na Slovensku.

Slovenské zborové interpretačné umenie reprezentoval na festivaloch v Maďarsku, Rumunsku,  Taliansku. Niektoré repertoárové skladby má nahraté i v Slovenskom rozhlase. Od roku 1984  je umeleckým vedúcim a dirigentom speváckeho zboru mesta Brezna Dr. Milan Pazúrik CSc.

Fotografie

V druhom článku si predstavíme ďalšie zbory, ktoré v tento deň vystúpili.

Sledujte ZV-podujatia.com na FacebookuGoogle+ a Twitteru

Článok, foto a video: Ján Števonka.

Podobná téma