• Po. mar 27th, 2023

Výzvy pre mestá budúcnosti

ByIMG_1979

feb 7, 2013

620494_4233838560352_1968611329_oTS- Združenie Slatinka pripravilo v piatok 15. február 2013 vo Zvolene seminár o zmenách životného prostredia v mestách a o tom, ako sa môžu samosprávy na tieto zmeny v predstihu pripraviť. Stretnutie sa uskutoční v priestoroch Starej radnice, pri informačnom centre mesta od 9,00 hod.

„Sme svedkami toho, že kvalita života obyvateľov miest je čoraz viac závislá na kvalite ich životného prostredia. Pred tými, ktorí rozhodujú o dokumentoch a projektoch s vplyvom na životné prostredie, stoja dôležité otázky a výzvy. Preto sme do Zvolena pozvali zaujímavých odborníkov, ktorí budú hovoriť aj o tom, že dôsledky mnohých dnešných rozhodnutí sa prejavia až v budúcnosti a o to citlivejšie musíme zvažovať zásahy do mestskej krajiny.“ hovorí Lucia Miňová, koordinátorka vzdelávacích aktivít v Združení Slatinka.

Organizátori chcú inšpirovať účastníkov zaujímavými príkladmi zo Slovenska, Čiech aj iných krajín o tom, ako sa dá plánovať a prispôsobovať mestská krajina, aké postupy je možné použiť, keď zaužívané a tradičné riešenia v riešení dopravy, starostlivosti o zeleň či manažmentu vody už nie sú také efektívne, ako sme boli zvyknutí.

Program seminára:

  • 9.00 – Adaptácia mestskej krajiny na klimatické zmeny – Zuzana Hudeková (REC Slovensko)
  • 9.30 – Voda a zeleň v meste – poetický príbeh retenčnej nádrže na sídlisku Nový Lískovec – Jan Sponar (Úrad Mestskej časti Nový Lískovec – Brno)
  • 10.00 – Útlm automobilovej dopravy v centrách miest a rozvoj cyklodopravy – Dušan Pavlíček (Mestský úrad Uherské Hradište)
  • 10.30 – Úsporné systémy na osvetlenie verejných priestorov – Luděk Dítě (TRIUM Vlašim)
  • 11.00 – 11.20 hod. prestávka
  • 11.20 – Svetelné znečistenie v mestách – svieťme si na cestu, nie na hviezdy – Pavol Rapavý  (Hvezdáreň Rimavská Sobota)
  • 11.40 – Udržateľné parkové plochy a záhrady v mestách – Patricia Černáková (Permakultúra CS)
  • 12.15 – Ekologická integrita a ekosystémové služby v krajine – Peter Sabo (Živá planéta)
  • 13.00 – Záver

Seminár sa uskutočňuje v rámci projektu Divočina v meste“, ktorý realizuje Združenie Slatinka v partnerstve s Mestom Zvolen a s podporou Globálneho environmentálneho programu. Viac informácií: Združenie Slatinka, Mgr. Lucia Miňová, slatinka@changenet.sk, tel. 0903 862 648

TS – Mgr. Lucia Miňová

620494_4233838560352_1968611329_o