• So. dec 9th, 2023

Vývoz problémových látok v Meste Zvolen v mesiaci máj

Autor IMG_1979

apr 4, 2013 , ,
kontajner-na-plasty
Foto: ilustračné.

Vývoz problémových látok v Meste Zvolen sa bude vykonávať prostredníctvom „mobilného ekoskladu“ v dňoch 13. 5. – 20. 5. 2013.

Uvedený mobilný ekosklad bude zbierať:

 • svetelné zdroje a iný odpad obsahujúci ortuť – 3 ks/obyv./rok
 • vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky (chladničky, mrazničky )
 • 1 ks/obyv./rok
 • opotrebované motorové oleje – 5 l/obyv./rok
 • farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice – 2 kg/obyv./rok
 • batérie a akumulátory – 2 ks/obyv./rok
 • vyradené elektrické a elektronické zariadenia (televízory, monitory, rádiá, tranzistory, počítače
 • sporáky, práčky) – 1 ks/obyv./rok

Občan sa preukáže preukazom totožnosti, čím potvrdí trvalé bydlisko na území mesta Zvolen.

Harmonogram „Mobilného ekoskladu“ v dňoch 13. 5. – 20. 5. 2013

13. mája 2013

HODINA PRISTAVENIA MIESTO PRISTAVENIA

 • 13.30 – 13.50 Nográdyho 17
 • 14.00 – 14.20 Strážska cesta 21
 • 14.30 – 14.50 Tulská 19
 • 15.00 – 15.20 Novozámocká 9
 • 15.30 – 15.50 Novozámocká 51
 • 16.00 – 16.20 Balkán parkovisko pred potravinami
 • 16.30 – 16.50 Slatinské nábrežie – parkovisko pri nábytku

14. mája 2013

HODINA PRISTAVENIA MIESTO PRISTAVENIA

 • 13.30 – 13.50 križovatka T. Vansovej a R. Čelku
 • 14.00 – 14.20 P. Jilemnického pri ZŠ
 • 14.30 – 14.50 M.R.Štefánika 6– oproti potravinám
 • 15.00 – 15.20 križovatka M.M.Hodžu a J. Kráľa
 • 15.30 – 15.50 Kozačeka 16
 • 16.00 – 16.20 Lihoveckého 9
 • 16.30 – 16.50 Uramova
 • 15. mája 2013

HODINA PRISTAVENIA MIESTO PRISTAVENIA

 • 13.30 – 13.50 križovatka 11. marca a Školskej
 • 14.00 – 14.20 križovatka F. Hečku a Školskej
 • 14.30 – 14.50 Okružná 115, bl. 16
 • 15.00 – 15.20 Okružná 39
 • 15.30 – 15.50 Topoľová – oproti potravinám
 • 16.00 – 16.20 Fullu 15, bl. 8
 • 16.30 – 16.50 gen. Svobodu 74, bl. 28
 • 17.00 – 17.20 Záhonok 19

16. mája 2013

HODINA PRISTAVENIA MIESTO PRISTAVENIA

 • 13.30 – 13.50 Bánikova 15
 • 14.00 – 14.20 Smreková – pri nákupnom stredisku
 • 14.30 – 14.50 križovatka Partizánska a D.Matejovie
 • 15.10 – 15.30 A. Hlinku – konečná MHD
 • 15.40 – 16.00 A. Hlinku – pri výškových panelákoch
 • 16.10 – 16.30 Prachatická 2248/35
 • 16.40 – 17.00 M. Rázusa 22

17. mája 2013

HODINA PRISTAVENIA MIESTO PRISTAVENIA

 • 13.30 – 13.50 križovatka 1. mája a F. Kráľa
 • 14.00 – 14.20 križovatka S. Chalupku a J. Bottu
 • 14.30 – 14.50 križovatka A. Komenského a J. Šafárika
 • 15.00 – 15.20 Sokolská – pri II. ZŠ
 • 15.30 – 15.50 križovatka M. Kukučína a Družstevná
 • 16.00 – 16.20 Sokolská – pri dome kultúry ŽSR
 • 16.30 – 16.50 J. Švermu – pri potravinách
 • 17.00 – 17.20 križovatka Môťovskej a Elektrárenskej

20. mája 2013

HODINA PRISTAVENIA MIESTO PRISTAVENIA

 • 15.00 – 15.30 Zolná – križovatka ul. Povst. letcov a Zolnianskej cesty
 • 15.30 – 16.00 Lukové – pri Kultúrnom dome

Zdroj info – http://www.zvolen.sk