• Št. nov 30th, 2023

5. ročník stretnutia Občianskej iniciatívy ZV-Západ s občanmi 2.časť

Albín Geršič. Foto: Ján Števonka.

V utorok  26.3.2013  sa uskutočnila v aule IX. ZŠ na sídlisku Západ akcia Stretnutie s občanmi pod titulom “Už dosť ľahostajnosti!“

V prvom článku ste si mohli prečítať o jednotlivých bodoch, ktoré sa v tento večer preberali a hľadali sa odpovede na pálčivé otázky. Zároveň sa v krátkosti zhrnulo to, čo sa podarilo uskutočniť v minulom roku a to, čo je potrebné ešte dotiahnuť do zdarného konca v tomto roku.

Pri prezentácii sa prišlo aj na to, že aj napriek veľkému počtu pozvaných hostí si našla čas jedna tretina z nich a tak na riešenie otázok sa  len ťažko hľadali od kompetentných odpovede, lebo nebolo v podstate od koho.

Nakoľko sa na akcii zúčastnila aj jeho Excelencia Theodor Sedgwick-americký veľvyslanec na Slovensku, tak práve on povedal pár viet, prečo sem na toto stretnutie prišiel a nebolo to po prvýkrát.

To bolo krátke zhrnutie a teraz v tomto druhom článku Vám rozoberiem viac jednotlivé body programu.

  • Albín Geršič – dopravná (ne) bezpečnosť na sídlisku, napr. smrteľne nebezpečná zastávka MHD Západ obchvat, na ktorej denne stovky ľudí preskakujú cez 4-prúdovú cestu na druhu stranu, nebezpečne priechody pre chodcov atď…

Albín Geršič upriamil pozornosť na dva pálčivé problémy na sídlisku Západ, ktoré sa považujú za veľmi dôležité, nakoľko sa dotýkajú života a zdravia nás a našich blízkych, detí ako aj vnúčat.

Pred tým, než sa začalo hovoriť o faktoch bola povedaná jedna vec o zástupcoch mesta, ktorí dostali po voľbách mandát, aby riešili dané problémy vo svojej funkcii, ale na tejto besede, ktorá mala práve nájsť odpovede na otázky sa  bohužiaľ nezúčastnili z rôznych dôvodov.

Nakoľko sa nezúčastnil ani Mgr. Juraj Družbacký, ktorý má vo svojej kompetencii dopravu, ale bol tu prítomný riaditeľ SAD Zvolen Ing. Anton Mazán, tak bol tým, ktorý sa snažil odpovedať na otázky ohľadne autobusovej zástavky a s tým súvisiacim aj podchodom popod cestu.

V podstate ide o to, že nakoľko je daný podchod v zlom technickom stave a zároveň tam aj prespávajú bezdomovci a rôzne indivíduá je pre občanov nebezpečné chodiť cezeň a radšej prechádzajú krížom cez štvorprúdovú cestu. Tu nejde len o ľudí, ktorí  chodia autobusmi Banská Bystrica – Zvolen a opačne, ale bezpečný prechod je potrebný aj pre tých, ktorí chodia do svojich chatiek na záhradky, pre deti, ktoré sa chodia  bicyklovať a podobne.

Pán Albín Geršič poukazoval aj na fakt, že aj napriek tomu, že si v danej veci dopisoval s kompetentnými na meste Zvolen, nedostával podľa jeho tvrdenia adekvátne odpovede.

Zároveň došlo aj k myšlienke, aby prímestský autobus nezastavoval na druhej strane cesty, ale na zástavke, ktorá slúži MHD Zvolen, ale na takéto niečo sú potrebné vykonať legislatívne zmeny nielen v rámci mesta a SAD Zvolen, ale aj Vyššieho územného celku. Riešením tohto problému bol poverený víceprimátor Mgr. Juraj Družbacký, ktorý má za úlohu zvolať k jednému rokovaciemu stolu všetky zainteresované strany.

Reakcie na danú tému: najskôr Ing. Anton Mazán a následne potom Mgr. Alžbeta Staníková

Ing. Anton Mazán povedal na margo presunutia zástavky asi toľko, že on sa tomu nebráni, ale že to nie je v jeho silách a na danú vec je potrebné už spomínané stretnutie všetkých strán. Mgr. Alžbeta Staníková oponovala tým, že pár rokov dozadu mesto vyčlenilo peniaze a inkriminovaný podchod bol zrekonštruovaný a dokonca tam aj svietilo svetlo. Zároveň však povedala, že nemôže za to, že ho zdevastovali nielen neprispôsobiví občania, ale aj sprejeri. Navrhla však, že dá urobiť posudok na to, koľko finančných prostriedkov by bolo potrebných na opravu.

To je teda pre túto chvíľu všetko a v tretej a záverečnej časti si budete môcť prečítať o témach, ktoré sa preberali na tomto stretnutí.

  • rozvoj sídliska, napr.chodníky a cesty v dezolátnom stave…
  • rozvoj a rekonštrukcia športovísk a detských ihrísk

Článok, foto a video: IMG_1979.