• Št. nov 30th, 2023

Oáza pre chudobných a núdznych dostane 8000 eur

Autor IMG_1979

jún 27, 2013 ,
oaza-pre-chudobnych
Projek oáza dostane peniaze od SPP.

BRATISLAVA, 27. júna 2013 (tlacovasprava.sk) – SPP dnes zverejnil výsledky verejného hlasovania v rámci verejnoprospešného programu SPPoločne, ktorý pomôže ľuďom zlepšiť kvalitu života v ich bezprostrednom okolí, alebo oživí aktivity v ich komunite.

Až 42 projektov s najvyšším počtom verejných hlasov môže už v júli začať realizáciu svojich projektov. Dokonca  6 mimoriadnych projektov, ktoré zaujali partnerov programu, získa bonusovú cenu.

Grantový program SPPoločne

SPP spolu s Nadáciou SPP a EkoFondom vyhlásili v marci 2. ročník partnerského verejnoprospešného programu SPPoločne, ktorý je založený na adresnej pomoci konkrétnym ľuďom a komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska.

Program SPPoločne zaznamenal mimoriadny pozitívny ohlas u širokej, ale aj odbornej verejnosti nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Cieľom programu SPPoločne je podporiť čo najviac regionálnych a komunitných projektov z celého Slovenska.

Program SPPoločne priniesol nový rozmer – ľudia sa môžu aktívne pričiniť a transparentne sami rozhodnúť o projektoch, ktoré skvalitnenia životnú úroveň, spolunažívanie občanov, skrášlia ich  okolie, či oživia tradície v regióne, v ktorom žijú a najlepšie tak poznajú jeho potreby a záujmy.

Od 20. marca do 6. mája 2013 mohli nepodnikateľské právnické osoby prihlasovať svoje projekty. Každá nepodnikateľská právnická osoba mohla prihlásiť maximálne 1 projekt.

Do 2. ročníka partnerského programu SPPoločne sa prihlásilo 700 projektov. Z prihlásených projektov vybrali odborné hodnotiace komisie v každom z troch regiónov Slovenska (západ, stred, východ) 40 projektov z každej kategórie (spolu 240 projektov), ktoré následne postúpili do verejného on-line hlasovania.

Od 30. mája do 23. júna 2013 mohla široká verejnosť on-line hlasovať o najprínosnejšie projekty v troch regiónov Slovenska. Ľudia mohli rozhodnúť až 3 hlasmi, ktorý projekt získa finančný príspevok na svoju realizáciu. Projekty mohli získať finančný príspevok vo výške  od 3 000 eur do 8 000 eur.

Verejnosť poslala takmer 260 000 hlasov, aby podporila 240 najoriginálnejších a najprínosnejších  projektov, ktoré postúpili  do transparentného, verejného on-line hlasovania. O  príspevok v celkovej výške 320 000 eur sa podelí až 48 projektov, z toho 42 projektov s najvyšším počtom hlasov získaných vo verejnom hlasovaní – 7 projektov v kategórii SPPoločne pre ľudí a 7 projektov v kategórii SPPoločne pre domovinu v každom z 3 regiónov Slovenska (niektorí predkladatelia projektov nepožadovali maximálnu výšku podpory) a 6 mimoriadne zaujímavých projektov získa bonusové ceny v celkovej výške 30 000 eur.

Minulý rok v rámci prvého ročníka program SPPoločne podporil 43 projektov v celkovej sume  320 000 eur. Takmer všetky projekty sú dnes už úspešne zrealizované.

Podobne ako vlani, aj v druhom ročníku ľudia využívali osvedčené techniky na získavanie hlasov. Mnohí propagovali vybraný projekt priamo na vlastných webových stránkach, sociálnych sieťach, prostredníctvom elektronickej pošty, cez informačné letáky, ale aj prostredníctvom regionálnych médií. Dobrovoľníci s notebookmi oslovovali na uliciach okoloidúcich.

Obce zorganizovali verejné podujatia. Dokonca samotný starosta v Nižnom Žipove spolu s jeho obyvateľmi sedeli v posledný deň hlasovania priamo na obecnom úrade pri počítačoch a  hlasovali až do polnoci. Vybojovali si tak prvenstvo pre svoj projekt, vďaka ktorému si folklórny súbor Žipovčan môže kúpiť nové kroje.

Mesto Šahy a obec Chorvátsky Grob – Čierna voda zabodovali so svojimi projektmi aj v 2. ročníku SPPoločne, a pre dostatočný počet verejných hlasov môžu opäť zrealizovať svoje nápady.

„Ďakujeme všetkým ľuďom, ktorí sa zapojili do programu SPPoločne, alebo svojím hlasom podporili niektorý z vybraných projektov. Opäť sa nám vďaka programu SPPoločne podarilo spojiť  celé obce a mestá pre tento úžasný  program. Projekty so zameraním  na vylepšenie miest v obciach a mestách a na oživenie tradícii, či života v jednotlivých komunitách nadobudli pre mnohých Slovákov skutočnú cenu, pretože o ne museli zabojovať,“ zdôraznila Martina Nehézová, vedúca útvaru korporátneho imidžu, CSR a sponzoringu, SPP.

Výsledky verejného hlasovania na stiahnutie