• Po. feb 6th, 2023

Stretnutie rodákov bude aj v ohrozenej Slatinke

slatinka
Slatinka. Zdroj foto Slatinka.

TS – V sobotu 14. septembra 2013 od 14,00 bude v Slatinke pri Zvolene stretnutie rodákov, potomkov a priateľov. Organizátorom je Spoločnosť priateľov Slatinky, partnerom je Združenie Slatinka. Účastníci si budú môcť zaspomínať na život v dedinke, stretnúť sa so svojimi priateľmi a rodinami, pozrieť si obnovený most. Tiež si pripomenú 625. výročie od prvej písomnej zmienky o obci, vtedy spomínanej ako Zalatha.

Tradíciu každoročného stretávania sa rodákov obnovili Maloslatinčania na jeseň v roku 2000 potom, ako založili občianske združenie Spoločnosť priateľov Slatinky. Odvtedy sa pravidelne stretávajú pôvodní obyvatelia aj s novousadlíkmi. Zo začiatku hostila stretnutia bývalá škola, od minulého roka sa stretnutie koná v obnovenej „zále“, kde sa kedysi hralo divadlo a konali tanečné zábavy.

Počas tohoročného stretnutia rodákov bude verejnosti predstavená aj unikátna mapa chotára Slatinky s pôvodnými názvami. Niekoľko mesiacov ju vytvárali dobrovoľníci spolu s pôvodnými obyvateľmi, prostriedky na mapovanie a tlač poskytla Nadácia SPP v rámci programu Dedičstvo regiónov.

„Mapa obsahuje tiež trasy stratených ciest, historických krajinných štruktúr. Málokto si dnes uvedomuje, že práve cesty ovplyvňovali mestá a dediny a ich obyvateľov, boli tepnami, ktoré spájali alebo izolovali, kadiaľ chodili obchodníci s tovarom, mladí na tancovačky, starší na pole či do kostola.“ hovorí Ľudovít Buzalka zo Spoločnosti priateľov Slatinky. Starší pamätníci sa preto spojili s mladými dobrovoľníkmi a zmapovali staré cesty s GPS. Spolu so starými názvami chotára ich takto zachovali pre budúcnosť vo forme unikátnej mapy. Chceli tak predísť tomu, aby z poznania ľudí nezmizlo síce neviditeľné, ale veľmi dôležité dedičstvo.

O Slatinke

Prvá písomná zmienka o Slatinke pochádza z roku 1388. Podľa legendy ju založili dvaja rybári a pôvodne sa nachádzala nie pri rieke, ale pod lesom. Patrila Vígľašskému hradnému panstvu, neskôr kráľovskému mestu Zvolen. Dedina odolala nájazdom Turkov aj prechodu frontu počas druhej svetovej vojny. Slatinka prekvitala až do r. 1956, kedy štátni plánovači nakreslili prvé plány na výstavbu priehrady v priestore medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou. Priehrada s názvom rovnakým ako názov dediny mala zatopiť nielen dedinu, ale aj celé 12 km údolie rieky Slatina. Väčšinu tejto plochy tvoria biotopy európskeho a národného významu. Na začiatku roka 2013 požiadal investor stavby o vydanie územného rozhodnutia na stavbu. Stavebný úrad konanie prerušil do 31. 8. 2013 a vyzval na doplnenie podkladov pre konanie. V týchto dňoch verejnosť aj obyvatelia očakávajú ďalšie kroky stavebného úradu, pretože podklady neboli do stanoveného termínu doplnené. 

TS: Martina Paulíková, Združenie Slatinka