• Ut. feb 7th, 2023

Na radnici sa ostošesť priadla niť

ako-spriadat-nit
Foto: Ján Števonka.

Vo Zvolene sa koná počas roka nespočetne veľa podujatí, ale len zlomok nich sú také, ktoré ponúkajú pohľad do kuchyne starých materí a ktoré dávajú možnosť skúsiť si to, čo sa voľakedy dávno bežne robievalo.

A tak na piatok 13-teho vyšlo jedno fantastické podujatie pod názvom Ako spriadať niť a ako už názov evokuje, bolo si možné skúsiť pod odborným dohľadom pradenie na vretene a kolovrate.

Toto podujatie si pripravili dve dámy z Podpolianskeho osvetového strediska – PhDr. Andrea Jágerová a Mgr. Alexandra Kossárová.

Úvodné  slová patrili tomu, ako sa voľakedy na Slovensku spriadala srsť divých zvierat, žihľava, konopa, ľan,  vlna a keď bolo najhoršie, tak aj zo zajacov a kôz. Následne po zasvätení do histórie v podaní Andrey Jágerovej si už všetci prítomní posadali okolo Alexandry Kossárovej, ktorá im ukázala základy namotania nite na vretienko. Nič  už potom nebránilo posadať si na praslicu, do jednej ruky uchopiť vretienko a druhou namotávať niť z priadze.

Nakoniec si bolo možné vyskúšať aj prácu na kolovrátku.

Kto by však očakával, že sa na tejto fantastickej akcii zúčastnia len samé staré baby, tak toho vyvediem z omylu.  Bolo zaujímavé sledovať, že aj mládež sem prišla a skúsila si to, čo voľakedy naše staré matere počas večerov bežne robievali.

Záverom treba poďakovať všetkým tým, ktorí sa podieľali na realizácii tohto podujatia a treba dúfať, že sa bude ešte niečo v podobnom duchu konať.

Fotografie