• Pi. sep 22nd, 2023

Zápisy do 1. ročníka v školskom roku 2014/2015 vo Zvolene

Autor IMG_1979

jan 8, 2014 , , , , ,
zapis_2014_maly
Pozvánka V. ZŠ.Zdroj info. V. ZŠ Zvolen.

Zápisy do 1. ročníka v školskom roku 2014/2015 pre deti narodené od 1.9.2007 do 31.8.2008 sa na IX. ZŠ na sídlisku Západ (ako aj ostatných ZŠ vo Zvolene) sa budú konať 7. a 8. februára 2014 a to nasledovne.

Na konci článku sú info aj o ostatných školách vo Zvolene.

V piatok 7.2. 2014 od 14:00 do 18:00 hod. a v sobotu 8.2. 2014 od 8:00 do 12:00 hod. v pavilóne C (vľavo od hlavného vchodu) I. poschodie.

K zápisu je potrebný rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu. Rodičia majú možnosť pri zápise predplatiť si balíček s učebnými pomôckami pre prvákov.

Do školského obvodu ZŠ, Námestie mládeže 587/17, Zvolen patria ulice:

  • A. Nográdyho, D.Ertla, E.P. Voljanského, Imatra, K.Šmidkeho, Kremnická, Ľ.Štúra č.52-64, Námestie mládeže, Pražská, Novozámocká, Strážska cesta, Tulská, Bienska ulica, Cesta ku Continentalu, Rákoš, Stráž, Severná, Trňanská, Obchodná

Do prvého ročníka môže nastúpiť dieťa, ktoré v čase nástupu na povinnú školskú dochádzku dovŕši 6 rokov, aktuálne deti narodené od 01.09.2007 do 31.08.2008.

Presné miesto a čas zápisu určuje zriaďovateľ školy formou všeobecne záväzného nariadenia (VZN Mesta Zvolen č. 116 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen).

Ostatné školy vo Zvolene – (doporučujeme si ešte preveriť info na stránkach škôl)

  • 1. ZŠ – 7. 2. (piatok) od 14,00 hod. do 18,00 hod. a 8.2. (sobota) od 8,00 hod. do12,00 hod.
  • 3. ZŠ – 7.2. (piatok) od 14,00 hod. do 18,00 hod. a 8.2. (sobota) od 8,00 hod. do 12,00 hod.
  • 4. ZŠ – 7.2. (piatok) od 14,00 hod. do 18,00 hod. a 8.2. (sobota) od 8,00 hod. do 12,00 hod.
  • 5. ZŠ – 7.2. (piatok) od 14,00 hod. do 18,00 hod. a 8.2. (sobota) od 8,00 hod. do 12,00 hod.
  • 6. ZŠ – 7.2. (piatok) od 14,00 hod. do 18,00 hod. a 8.2. (sobota) od 8,00 hod. do 12,00 hod.
  • 9. ZŠ – 7.2. (piatok) od 14:00 hod. do 18:00 hod. a 8.2. (sobota) od 8:00 hod. do 12:00 hod.
  • Dominika Savia  – 6.2. (piatok) od 14,00 hod. do 18,00 hod. a 7.2. (sobota) od 9,00 hod. do 12,00 hod.

Zdroj info: Internet Článok: Ján Števonka.

Sledujte ZV-podujatia.com na FacebookuGoogle+ a Twitteri