• Po. feb 6th, 2023

Jesenné čistenie v meste Zvolen v roku 2014

kontajner-na-plasty
Kontajner. Foto: ilustračné.

Vo všetkých mestských častiach bude tiež prebiehať čistenie parkovacích miest.

Upozorňujeme majiteľov motorových vozidiel aby v dané dni v čase od 8,00 hod do 18,00 hod odstavili svoje vozidlá tak, aby parkoviská a odstavné plochy boli v daný čas úplne prázdne z dôvodu dôkladného vyčistenia čistiacou technikou.

V prípade zmeny termínu čistenia z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok upozorníme obyvateľov oznamom s upraveným termínom na vchodoch bytových domov.

Harmonogram rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov  pre jesenné čistenie v dňoch 26.09. – 27.10.2014

MČ III. – Tepličky, Stráže

 • 26.09. – 29.09.2014  – Nográdyho, Ertla, Strážska cesta, Tulská, Kremnická, Novozámocká, Stráže 7-13,

MČ IV. – Podborová, Borová Hora

 • 29.09. – 02.10.2014  – križovatka ul. Partizánskej a J. D. Matejovie, Ružová 50, Bánika 1997/10, Jedľová, Smreková, Jabloňová,

MČ II. Zlatý Potok, Bakova Jama, Lukové, Zolná

 • 02.10. – 06.10.2014 – Prachatická bl.10, Prachatická bl. 16, Prachatická bl. 43, M. Rázusa – parkovisko nad Centrumom voľného času, M. Rázusa bl. 6, Centrum bl. 36, A. Hlinku – pri výškových, A. Hlinku pri garážach,  A. Hlinku – konečná MHD, A. Hlinku 31 – pod cintorínmi, Lukové – za kultúrnym domom, Lukové 76,  Zolná – Zolnianska cesta, Zolná – Povstaleckých letcov 22, Bakova Jama,

MČ VI. – CMZ západ 06.10. – 13.10.2014

 • 06.10. – 09.10.2014 – Uramova, Pod holým brehom, , Vansovej pri Stavoprojekte, Vansovej 35, Bystrický rad 34, Nám. Slobody 20, Nám. Slobody 11-17, Kozačeka za nákup. strediskom Centrum, Bystrický rad 5-13,
 • 09.10. – 13.10.2014 – Balkán pri ČS, križovatka ul. Študentskej a Štefánika, Krupinská cesta, Dobronivská cesta,  Masarykova 52, Balkán 35, križovatka ul. J. Kráľa a M.M. Hodžu, Jilemnického pri ZŠ, Kubániho,

MČ V. – CMZ východ 13.10. – 20.10.2014

 • 13.10. – 16.10.2014  – Družstevná 35 vo dvore, Sokolská – oproti sklenárstvu IGLAS, 1. mája pri MŠ, Farkaška pri potravinách Jednota, Bernolákova, Slnečná, križovatka ulíc Komenského a Podjavorinskej, Ferienčíkova, križovatka ul. Bottovej a Chalúpkovej, križovatka ul. Kalinčiakovej a Hurbanovej,
 • 16.10. – 20.10.2014  – križovatka ul. Švermovej a Bottovej, križovatka ul. Elektrátenskej a Somolického, križovatka ul. Šoltésovej a Švermovej, Švermova 12, križovatka ul. Družstevnej a Kukučínovej, križovatka ul. Šoltésovej a bratov Veselovcov, križovatka ul. Môťovskej a Železničnej, Hronského 15 – pri nadjazde,

MČ I. – Sekier, Lipovec, Záhonok, Môťová, Kráľová, Sekier dolina 20.10. – 27.10.2014

 • 20.10. – 23.10.2014  – Nižovec, Školská 68, križovatka ul. 11.marca a Na Hrádok, Obrancov mieru 38, križovatka ul. Pribinovej a Obrancov mieru, Topoľová oproti potravinám, Dolná Kolónia, križovatka ul. Školskej a F. Hečku, križovatka ul. M. Nešpora a MDD, križovatka ul. 11. Marca a Školskej, Pribinova-Nábrežie, Kráľová – pri cintoríne, Sekier dolina – bývalý obchod,
 • 23.10. – 27.10.2014 – Okružná 19-27 , Gagarinova, Jašíka, Pribinova 93, M. Bellu, Fullu 13, Asmolovova 29, Asmolovova 22, gen. Svobodu 23, gen. Svobodu 25, gen. Svobodu 28, Záhonok 1-11, Záhonok 13-15, Záhonok 35, Malinovského,

Zakazuje sa:

 • prepĺňanie veľkoobjemových kontajnerov a ukladanie odpadov vedľa nich
 • do veľkoobjemových kontajnerov ukladať celé kusy nábytku
  Do veľkoobjemových kontajnerov nepatrí:
 • konáre, bioodpad
 • elektroodpad, pneumatiky – možnosť odovzdania do zberného dvoru

Zdroj info (zvolen.sk)

Článok: Ján Števonka.

Sledujte ZV-podujatia.com na FacebookuGoogle+ a Twitteri