• Ne. máj 28th, 2023

Zápis do prvých ročníkov ZŠ pre školský rok 2015/16

ByIMG_1979

jan 10, 2015 , ,
duhova-konferencia-2012-zvolen
Foto: ZV-podujatia

Zápisy do 1. ročníka v školskom roku 2015/2016 sa na IX. ZŠ na sídlisku Západ (ako aj ostatných ZŠ vo Zvolene) sa budú konať 5. a 6. februára 2015 a to nasledovne.

Podľa § 20 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa realizuje zápis detí do 1. ročníka ZŠ. V zmysle VZN č. 116 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen, termín zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách by sa mal realizovať prvý februárový týždeň (piatok, sobota).

Nakoľko na základe Rozhodnutia prezidenta SR č. 320/2014 o vyhlásení referenda sa dňa 7.2.2015 (sobota) vykoná referendum, z tohto dôvodu zápis detí do I. ročníka v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Zvolen sa zrealizuje nasledovne:

Na konci článku sú info aj o ostatných školách vo Zvolene.

IX. ZŠ – sídlisko Západ

Vo štvrtok 5.2. 2015 od 14:00 do 18:00 hod a v piatok 6.2.2015 od 14:00 do 18:00 hod. v pavilóne C (vľavo od hlavného vchodu) I. poschodie.

K zápisu je potrebný rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu. Rodičia majú možnosť pri zápise predplatiť si balíček s učebnými pomôckami pre prvákov.

Do školského obvodu ZŠ, Námestie mládeže 587/17, Zvolen patria ulice:

  • A. Nográdyho, D.Ertla, E.P. Voljanského, Imatra, K.Šmidkeho, Kremnická, Ľ.Štúra č.52-64, Námestie mládeže, Pražská, Novozámocká, Strážska cesta, Tulská, Bienska ulica, Cesta ku Continentalu, Rákoš, Stráž, Severná, Trňanská, Obchodná

Kedy zapísať dieťa do prvého ročníka?

Každé dieťa, ktoré dovŕši do 1. septembra aktuálneho roka šiesty rok, sa na zápise musí zúčastniť. Rodič alebo zákonný zástupca žiaka je povinný doviesť dieťa na zápis a zapísať školopovinné dieťa riadne do základnej školy.

Aké údaje a doklady vyžaduje škola pri zápise dieťaťa?

Na zápise škola vyžaduje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa, meno, priezvisko, adresu zamestnávateľa a trvalé bydlisko zákonných zástupcov (rodičov). Je potrebné priniesť rodný list dieťaťa. V prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí.

Presné miesto a čas zápisu určuje zriaďovateľ školy formou všeobecne záväzného nariadenia (VZN Mesta Zvolen č. 116 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen).

Ostatné školy vo Zvolene – (doporučujeme si ešte preveriť info na stránkach škôl)

  • 1. ZŠ – 5. 2. (štvrtok) od 14:00 do 18:00 hod. a 6.2.2015 (piatok) od 14:00 do 18:00 hod
  • 3. ZŠ – 5. 2. (štvrtok) od 14:00 do 18:00 hod. a 6.2.2015 (piatok) od 14:00 do 18:00 hod
  • 7. ZŠ – 5. 2. (štvrtok) od 14:00 do 18:00 hod. a 6.2.2015 (piatok) od 14:00 do 18:00 hod
  • 5. ZŠ – 5. 2. (štvrtok) od 14:00 do 18:00 hod. a 6.2.2015 (piatok) od 14:00 do 18:00 hod
  • 6. ZŠ – 5. 2. (štvrtok) od 14:00 do 18:00 hod. a 6.2.2015 (piatok) od 14:00 do 18:00 hod
  • 9. ZŠ – 5. 2. (štvrtok) od 14:00 do 18:00 hod. a 6.2.2015 (piatok) od 14:00 do 18:00 hod
  • Dominika Savia  – 5. 2.2015 (štvrtok) od 14:00 do 18:00 hod. a 6.2.2015 (piatok) od 14:00 do 18:00 hod

Zdroj info: Internet. Článok: Ján Števonka.

Sledujte ZV-podujatia.com na FacebookuGoogle+ a Twitteri