• Ne. dec 3rd, 2023

Čo bude s tebou ďalej, bývalé gymnázium naše

Autor IMG_1979

feb 11, 2015 ,
gym-mateja-bela-zvolen
Bývalé gymnázium začína chátrať

Budova 8. ročného gymnázia Mateja Bela vo Zvolene už nejaký ten čas je opustenou budovou a už v podstate čaká na svoj ortieľ. 

V utorok 10. 2. 2015 sa preto v dopoludňajších hodinách v rámci pracovného stretnutia konala spoločnú obhliadku budovy bývalého 8. ročného gymnázia, na ktorú prišli vedúci oddelenia investícií a správy majetku BBSK Ing. Vladimír Klein a Predseda Výboru MČ č.1 vo Zvolene Ing. Peter Košík, PhD.

Spoločne zhodnotili technický stav budovy a jej zabezpečenie, ktoré muselo byť vykonané po následkoch vandalizmu a pokusoch o nezákonný vstup do objektu. Obhliadajúci spoločne zhodnotili možnosti ďalšieho využitia objektu v oblastiach občianskej vybavenosti, podnikania, služieb, športu a kultúry.

Predseda VMČ č.1 Ing. Peter Košík, PhD. predložil návrh a možnosti využitia na základe požiadaviek a podnetov občanov bývajúcich v MČ Sekier-Môťová a OZ Občania Sekier-Môťová.

Konkrétny návrh sa týkal využitia určitých miestností budovy pre vytvorenie Komunitného senior a materského centra s využitím priľahlých vonkajších priestorov východného medzi-bloku budovy. Obhliadajúci sa zhodli, že návrh na využitie vonkajších priestorov musí byť predmetom ďalšieho rokovania medzi BBSK a mestom Zvolen, pre vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom. Ing. Klein potvrdil, že vysporiadanie pozemkov je v štádiu rokovania.

Ing. Peter Košík, PhD. sa vyjadril, že bude navrhovať ďalšie postupy k pozemkom mesta prostredníctvom Výboru MČ č.1, MsZ Zvolen a MsÚ vo Zvolene.

OZ Občania Sekier-Môťová organizuje dňa 26.3.2015 o 17:00 v škole J. Alexyho na Sekieri vo Zvolene verejné stretnutie s občanmi mesta za účasti poslancov MČ č.1, primátorky mesta Zvolen a zástupcu BBSK, kde budú občania oboznámení o zámeroch ďalšieho využitia budovy.

gym-mateja-bela-zvolen

Článok – zdroj tlač správa po minimálnej úprave od Ing. Petra Košíka, PhD.