• Pi. sep 29th, 2023

O architektúre školských stavieb sa bude debatovať na zámku

Autor IMG_1979

apr 27, 2015 , , ,
6fc8a0dd-eeaa-4be6-a330-f58d67572ae9
Zdroj foto: TS

Pravidelné stretnutia s výtvarným umením sú pokračovaním formátu Večer s kurátorom, ktorý bol verejnosti predstavený v roku 2013.

Nový cyklus stretnutí bol opäť určený všetkým, ktorí by sa radi dozvedeli podstatne viac o výtvarnom umení a počas roka 2014 pokračoval v predstavovaní stálych expozícií na Zvolenskom zámku a vybraných diel zo zbierok SNG prostredníctvom výkladov i neformálnych diskusií.

Cyklus stretnutí nekončí ani v roku 2015 a je opäť určený všetkým, ktorí by sa radi dozvedeli viac o výtvarnom umení. Bude pokračovať v predstavovaní stálych expozícií na Zvolenskom zámku a vybraných diel zo zbierok SNG prostredníctvom výkladov i neformálnych diskusií. Slovo budú mať kurátori SNG, ale aj reštaurátori, historici a ďalší.

30.4.2015 – Viera Dlháňová: Architektúra školských stavieb na Slovensku

18.00 / expozície SNG / vstupné 2,70€

Výklad kurátorky Zbierky architektúry priblíži na príklade autentických architektonických štúdií, projektov a fotografií diela Vladimíra Dedečka problematiku zavádzania progresívnych dispozičných riešení do výstavby školských zariadení po 2. svetovej vojne. Jednou z úloh povojnovej architektúry na Slovensku bolo aj vyriešenie problémov dovtedajšej školskej výstavby. Krajina sa ešte v 50. rokoch potýkala s akútnym nedostatkom školských objektov a s hygienicky nevyhovujúcimi priestormi, ktoré v mnohých prípadoch existovali ešte ako relikty z čias monarchie.

Je zaujímavé, že to boli práve architekti, ktorí od polovice 50. rokov začali presadzovať nielen nové stavebné riešenia na základe požiadavky hygieny a zdravého vyučovania, ale iniciovali aj aplikovanie progresívnych metód do vyučovacieho procesu podľa vzoru vyspelých kapitalistických krajín. V druhej polovici 50. rokov a počas nasledujúceho decénia zohrával významnú rolu v tejto oblasti školský ateliér Štátneho projektového ústavu na čele s architektmi Vladimírom Dedečkom a Rudolfom Miňovským, ktorí do projektovania všeobecno-vzdelávacích, stredoškolských a neskôr i vysokoškolských inštitúcií zaviedli tzv. pavilónový typ škôl, budovaný na princípoch nového rozvoľneného urbanizmu.

Zdroj info – TS – SNG Zvolenský zámok