• Št. mar 30th, 2023

Ľudovít Štúr zasadol na čestné miesto v gymnáziu

ByIMG_1979

apr 29, 2015 , , ,
socha-ludovita-stura-odhalenie-4
To je on – Ľudovít Štúr. Foto: ZV-podujatia

V posledný aprílový pondelok 27.4.2015 sa konala v priestoroch zvolenského Gymnázia Ľudovíta Štúra ďalšia obrovská udalosť.

Rok 2015 je na Slovensku rokom, kedy prebiehajú celoslovenské oslavy 200-tého výročia narodenia Ľudovíta Štúra. Avšak v úvode spomínané gymnázium tento rok oslavuje prekrásne 95. výročie svojho života.

A práve aj kvôli tomuto výročiu dala študentská rada hlavy do kopy a prišla s nápadom dať tejto škole toho, po kom je pomenovaná, v podobe vyrezávanej drevenej sochy Ľudovíta Štúra.

Na slávnostnom odhalení sa zúčastnilo hneď niekoľko vzácnych osobností. Nechýbala samozrejme riaditeľka gymnázia PhDr. Eva Chýlová, primátorka mesta Zvolen Ing. Lenka Balkovičová, MUDr. Róbert Thonhauser, predseda rady rodičovských združení a ďalší vzácni hostia.

Úvodného slova sa ujal Matej Miklian, ktorý všetkých prítomných privítal a zároveň povedal, že dlho to tajili a dlho nedávali najavo, že sa jedná o nejakú vzácnu vec, skôr v inotajoch písali na plagáty, že je to nejaký abstraktný projekt.

Zároveň verejne poďakoval ľudom, ktorí za projektom sochy Ľudovíta Štúra stoja. Menovite: Barbore Hermanovej (podpredsedníčka študentskej rady), Róbertovi Lorencovičovi (zástupca študentov 3. ročníka), Ivete Koštialovej (študentka gymnázia) a ďalším.

Každá poriadna slávnosť si zaslúži aj nejaké tie príhovory a tak postupne povedali pár viet:

Ing. Lenka Balkovičová – primátorka mesta Zvolen

Teší sa, že študentská rada je na tejto škole veľmi aktívna, že stále majú podujatia, ktoré sú veľmi atraktívne a myslí si, že odhalenie sochy Ľudovítovi Štúrovi v priestoroch tejto školy je významná udalosť pre túto školu. Myslí si, že Zvolenčania všeobecne sú veľmi hrdí na túto postavu slovenských dejín. Majú stále vštepené v sebe, že to bol človek, ktorý reprezentoval Zvolen a v podstate stále sa prenáša jeho pôsobenie v oblasti kultúry a slovenčiny aj do súčasnosti, takže sa veľmi teší a študentom želá, aby sa im darilo v živote tak dobre, ako sa možno darilo aj jemu a aký bol významný pre Slovenskú republiku.

PhDr. Eva Chýlová – riaditeľka gymnázia

Keď pred dvomi mesiacmi prišli členovia študentskej rady, že chcú darovať škole niečo, čo bude významné v rámci 95. výročia a povedali jej, čo to má byť, tak si povedala, že neverí a nepočuje dobre, ale mladí ľudia ju ubezpečili, že sa to dá. Povedala, že my učitelia na škole sa staráme o vzdelávanie a výchovu a študenti samotní sa starajú o to isté, len inou formou a zároveň sa starajú aj o vlastnú zábavu.

MUDr. Róbert Thonhauser

Poďakoval sa študentskej rade a jeho predsedovi Matejovi Miklianovi, ktorému v hlave tento nápad vznikol. Povedal, že si pripomíname 200-té výročie narodenia Ľudovíta Štúra a pre túto školu je to 95 rokov fungovania a on že má výročie 30-dsať rokov, čo ukončil túto školu a úspešne zmaturoval.

Na záver citoval samotného Štúra: ,, Ale človek sa nevychováva preto, aby len žil, ale hlavne preto, aby niečo vykonal, aby sa užitočným stal.“

O soche?

Samotná socha bola hradená z prostriedkov Európskej únie a samotnú sochu vyrezal majster rezbár 54 ročný Miroslav Trnovský z Ružomberka.

Nuž, nám neostáva nič iné, len sa pridať ku gratulantom a popriať veľa ďalších úspechov a projektov, ktoré bude realizovať študentská rada gymnázia Ľudovíta Štúra

Video

Fotografie

Článok, foto a video: Ján Števonka