• Pi. sep 22nd, 2023

Anonymný list: nový náčelník mestskej polície

Autor IMG_1979

jún 29, 2015 , ,
juraj-chabada
Mgr. Juraj Chabada. Foto: ZV-podujatia

To, že od apríla tohto roku nezastáva Ing. Jozef Szekan funkciu náčelníka MsP Zvolen, nakoľko abdikoval svoju funkciu, je známa vec. článok TU

Jeho post dočasne zastával od 1.4.2015 Mgr. Kentoš dokiaľ nebude vyhlásené nové výberové konanie.

Mesto Zvolen dňa 23.04.2015 vyhlásilo výberové konanie na pracovné miesto náčelníka Mestskej polície vo Zvolene. Dané výberové konanie prebiehalo v dvoch kolách a to konkrétne (26.05.2015 a 11.06.2015).

Toho 11.6.2015 sa konala na Mestskom úrade ústna časť so všetkými 6-timi uchádzačmi o túto pozíciu.

Na stránke mesta Zvolen sa píše nasledovné:

Všetci pozvaní účastníci splnili predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme stanovené v § 3 ods. 1 zákona Č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Výberová komisia pre výber kandidátov na obsadenie pracovnej pozície náčelníka Mestskej polície Zvolen menovaná primátorkou mesta a predsedkyňou Ing. Lenkou Balkovičovou v zložení Ing. Jaroslav Stehlík, člen komisie, Ing. Igor Šufliarsky, člen komisie, Róbert Orság, člen komisie, PaedDr. Juraj Družbacký, člen komisie, Ing. Anna Mazánová, člen komisie, Ing. Jana Tlučáková, zástupca zamestnancov zhodnotila výsledok výberového konania a na základe výsledkov určila poradie uchádzačov nasledovne:

  1. Mgr. Juraj Chabada
  2. Mgr. Rastislav Vrana
  3. Ing. Dušan Hruška
  4. Ing. Peter Švirik
  5. Mgr. Miroslav Sekereš
  6. PhDr. Gabriela Zajková

Poradie uchádzačov je záväzné pri obsadení funkcie. Na základe výsledkov výberového konania bude na rokovanie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene dňa 29.06.2015 predložený návrh primátorky mesta na vymenovanie náčelníka Mestskej polície vo Zvolene.

Do tejto doby je to všetko jasné a zrozumiteľné, až do momentu, kedy redakcia dostala 24.6.2015 jeden list, ktorého prefotenú kópiu prikladám.

Zdôrazňujem, že si NEDOVOĽUJEME NIKOHO OBVIŇOVAŤ, len informujeme o tomto mimoriadne zvláštnom liste. Okrem iného, tam je napísané, že bude doručený aj poriadkovej komisii mesta Zvolen. O prípadnej reakcii mesta budeme určite informovať.

FOTO LISTU

list

Už zajtra, v pondelok 29.6.2015, bude na mestskom zastupiteľstve vymenovaný nový náčelník našej mestskej polície.

Aktualizácia 29.6.2015

 29.6.2015 bol zvolený na 6. zasadnutí Mestského zastupiteľstva Mgr. Juraj Chabada za nového náčelníka Mestskej polície vo Zvolene a funkcii sa ujme 1.7.2015.

Nech sa páči vyjadrenie k samotnému listu (v úvode ešte list prečítala primátorka mesta Zvolen Lenka Balkovičová) a následne potom už Mgr. Juraj Chabada.

juraj-chabada

Článok, foto a video: Ján Števonka