• Ut. feb 7th, 2023

Mesto Zvolen sa zapája do protikorupčných opatrení

ByIMG_1979

júl 2, 2015
mestsky-urad-zvolen
Mestský úrad. Foto: ZV-podujatia

TS: Zvolen, 1. júla 2015 – Zamestnanci magistrátu, prípadne jeho rozpočtových organizácií môžu oddnes bez obáv nahlasovať protispoločenskú činnosť na pracovisku. Účinnosť totiž nadobudla smernica, ktorá by ich mala chrániť pred prípadným postihom zo strany zamestnávateľa. Zodpovednou osobou na prijímanie podnetov je hlavná kontrolórka mesta Zvolen.

Zamestnanci mesta môžu nahlasovať protiprávne konanie na pracovisku, ktoré zahŕňa poškodzovanie finančných záujmov Európskych spoločenstiev, machináciu pri verejnom obstarávaní, korupciu, prípadne ďalšie trestné činy.

Podnet je možné podať rôznymi spôsobmi – písomne, ústne, faxom či elektronickou poštou. V prípade písomného podnetu by sa mala sťažnosť dostať do rúk hlavného kontrolóra (osobne, poštou, alebo cez podateľňu), pričom by mala byť opatrená upozornením „Do rúk hlavného kontrolóra – neotvárať“. Ústna forma predpokladá podanie do záznamu prostredníctvom zodpovednej osoby. Podať podnet je tiež možné elektronickou formou na e-mailovú adresu oznamenie307@zvolen.sk, prípadne prostredníctvom faxu.

Povinnosť schválenia smernice vyplýva zo zákona č. 307/2014 Z.z. Poslanci mestského zastupiteľstva túto informáciu zobrali na vedomie na májovom rokovaní a zároveň určili hlavú kontrolórku za osobu zodpovednú pre prijímanie podaní aj pre rozpočtové organizácie mesta Zvolen, ktoré zamestnávajú viac ako 50 zamestnancov.

TS: Martin Svatuska – Zvolen. sk