• Ut. feb 7th, 2023

Zvolen navštívili pracovníci mimovládnych organizácii na Ukrajine

ByIMG_1979

aug 27, 2015 , ,
mvo-ukrajina-1
Na mestskom úrade panovala plodná debata.

TS: Zvolen bol jednou z ich zastávok na týždňovej pracovnej ceste po Slovensku. Vybrali si ho práve ako príklad dobrej spolupráce mimovládneho sektora a samosprávy. Podľa ich sprievodcu Milana Kaja Zbořila ich najviac oslovilo práve stretnutie na Mestskom úrade s viceprimátorom mesta Jaroslavom Stehlíkom a Vedúcou Odb.rozvoja Julianou Ištókovou.

Ôsmi hostia sa zaujímali o otázky fungovania samospráv, pretože Ukrajina stojí pred decentralizáciou. Kým na Slovensku došlo k decentralizácii štátu po rozdelení Československa nariadením zhora, na Ukrajine je to naopak. „Skôr dochádza k spájaniu sa malých komunít,“ hovorila účastníčka návštevy. Podľa Juliany Ištókovej z MsÚ je existencia samospráv veľkou skúškou. „Starať sa o seba v dennom priestore je najväčší pokus samospráv.“ Problém podľa nej často spočíva v tom, že štát nariadil samosprávam samostatnosť, pridelil im množstvo kompetencií, ale nie vždy vyčlenil dostatok zdrojov na ich realizáciu.

Ukrajina má problémy ako my

Ukrajina zápasí s mnohými ďalšími podobnými problémami. „Ľudia u nás odchádzajú do veľkých miest a malé ostávajú prázdne,“ hovorila Larissa. Pracovníci MVO sa snažia predovšetkým vytvárať most medzi samosprávou a mimovládnym sektorom. „Samospráva zatiaľ nevidí, prečo s nami spolupracovať,“ povedala Larissa. Úlohou „mimovládok“ tiež je, podobne ako na Slovensku, aktivizovať občanov a zapájať ich do procesu rozhodovania. Nie je to vždy jednoduché, u východných susedov je situácia oproti nám ešte ťažšia – zápasia s vojnou.

Ukrajinskú návštevu nakoniec veľmi zaujala zvolenská lokálna mena Živec. Po návšteve MsÚ pokračovali do komunitného centra OKO na sídlisku Zvolen-Západ.

Fotografie

TS: Mgr. Eva Ježovičová referent pre styk s verejnosťou Zvolen. Foto: Zdroj TS