V knižnici bude prednáška o výskume na Pustom hrade

brana-pusty-hrad

Vstupná brána horného Pustého hradu. Foto: ZV-podujatia.

V stredu 18.11.2015 sa o 16.00 hod. uskutoční v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra prednáška pod názvom Archeologický výskum a obnova s podtitulom Dolný hrad cisterna na Hornom hrade, Hrad Petuša v študovni a čitárni knižnice. Prednáška bude zameraná okrem prezentácie najnovších objavov na Pustom hrade aj na náleziská pri ďalších hradoch V Banskobystrickom kraji. Výsledky výskumu budú prezentovať PhDr. Ján Beljak, PhD., PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD. a Mgr. Michal Šimkovic.

Systematický archeologický výskum hradného komplexu Pustý hrad sa začal v roku 1992 pod vedením Václava Hanuliaka a pokračoval do roku 2008. Výskum priniesol množstvo informácií k tejto kľúčovej lokalite praveku a stredoveku. Od roku 2009 pokračuje vo výskume Archeologický ústav SAV v Nitre pod vedením Jána Beljaka. Stalo sa už tradíciou, že archeologické výskumy tejto a iných zvolenských lokalít bývajú prezentované verejnosti formou prednášok v krajskej knižnici.

Prednášky sú medzi verejnosťou veľmi obľúbené a iste k tomu nemalou mierou prispieva kolektív archeológov a výskumníkov pod vedením Jána Beljaka, ktorí sa na odhaľovaní pamiatok podieľajú.

pusty-hrad-vyskum-2015-plagat

Fotogaléria

Článok a foto: Ján Števonka.

Pridaj komentár