• So. sep 30th, 2023

Na zámku boli odovzdané ceny profesora Jindřicha Halabalu

trikiniki
Trikiniki. Foto: ZV-podujatia

Vo štvrtok 5.11.2015 sa o 17:00  konala v Kráľovskej sieni Zvolenského zámku slávnostná vernisáž výstavy, spojená s vyhlásením ocenení 11. ročníka medzinárodnej študentskej súťaže v dizajne nábytku a interiéru Cena profesora Jindřicha Halabalu.

Ako bolo spomenuté, je to 11. ročník, ale v podstate je to 5. ročník,  nakoľko sa táto súťaž a vyhlásenie výsledkov koná každé dva roky. Organizátorom a jedným z odborných garantov bola Katedra dizajnu, nábytku a drevárskych výrobkov Drevárskej fakulty TU vo Zvolene.

Na tejto medzinárodnej súťaži sa zúčastnilo 16. Vysokých škôl z Maďarska, Švédska, Belgicka, Česka, Slovenska a zúčastnilo sa jej 100 študentov a tu na zámku je vystavených 40 prác.

Výstava prác potrvá do 29.11.2015 v Galérii na Zvolenskom zámku.

Samotné vyhodnotenie prebiehalo dvojkolovo komisiou, ktorá rozhodovala v počte desať členov:

doc. Mgr. Miroslav Debnár (Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave SR / VŠVU), Leen Deprez Howest, (de Hogeschool West-Vlaanderen Belgicko, Kortrijk / HOWEST), doc. Boris Hála Ing. arch., Ph.D. (Mendelova univerzita v Brne ČR /MENDELU), Mgr. Katarína Hubová (Slovenské centrum dizajnu SR / SCD), doc. Mgr. art. Marián Ihring ArtD. (Technická univerzita vo Zvolene SR / TUZVO), Juhász István (Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem Budapest Maďarsko / MOME), Mgr. Viera Kleinová (Slovenská národná galéria SR/SNG), M.A. Vladimír Kovařík (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne ČR / UTB), prof. akad. soch. Peter Paliatka (Slovenská technická univerzita v Bratislave SR / STUBA) a doc. Ing. Tibor Uhrín ArtD. (Technická univerzita v Košiciach SR / TUKE)

Súťažné kategórie:

 1. Dizajn nábytku – klauzúrne práce/semestrálne
 2. Dizajn nábytku – záverečné práce 1. 2. stupňa
 3. Dizajn interiéru – klauzúrne práce/semestrálne
 4. Dizajn interiéru – záverečné práce 1. 2. stupňa
 5. Kategória – dizajnéri a umelci, doktorandi

Víťazné práce,hlasovanie odbornej poroty

1 kategória, dizajn nábytku semestrálne práce

 1. miesto: Petr Baďura – Židle Mono / VŠVU, SR
 2. miesto: Maarten Werbrouck – Hix / Howest, Kortrijk, Belgium
 3. miesto: Filip Čech – Flip Flop Chair / VŠVU, SR
2 kategória dizajn nábytku, záverečné práce
 1. miesto: Michal Jakubec – Varuabilní stul a závěsný systém / UTB Zlín, ČR
 2. miesto: Nikola Mrázková – Trikiniki / UTB Zlín, ČR
 3. miesto: Gergely Novák – Ordering and Furnitures / MOME, HU
3 kategória interiérový dizajn, semestrálne práce
 1. miesto: Mária Oravcová, Akadémia Rovas/TUZVO
 2. miesto: Nikola Rošková zdravíčko/STU FA
 3. miesto: Vanda Smreková Studio Home/TUZVO

4 kategória, interiérový dizajn, záverečné práce

 1. miesto: Jan Van Hove 50m2/ Howest, Kortrijk, Belgium
 2. miesto: Ondrej Bódiš, Záježka/TUZVO/SR
 3. miesto: Aneta Pilúšová, Ekologické bydlení – bydlení na stromech//TUZVO, SR

O cene profesora Jindřicha Halabalu

Je medzinárodná súťaž semestrálnych a záverečných prác študentov v oblasti dizajnu a nábytku a interiéru. Po prvý raz bola vyhlásená v roku 2004 a vyhodnotená v roku 2005. Súťaž vznikla ako pocta celoživotnému dielu profesora Jindřicha Halabalu, ktorého meno je úzko späté s oblasťou nábytkárskej tvorby uplynulého storočia v niekdajšom Československu. Profesor Halabala významne prispel k vytváraniu nového životného štýlu a uplatnil sa nielen ako tvorca nábytku, ale aj vo svojej dobe aj ako progresívny organizátor výroby v jej komplexnom ponímaní. Svojou publicistickou a pedagogickou činnosťou významnou mierou prispel k rozvoju československého drevárskeho školstva. Do roku 2012 malo podujatie československý charakter, zúčastňovali sa ho školy zo Slovenskej a Českej republiky. 9. ročník priniesol ďalšiu internacionalizáciu podujatia a v rámci expozícii výstavy bolo možné vidieť príspevky študentov z Maďarska, Poľska, Belgicka Česka a samozrejme zo Slovenska. 11. ročník dáva možnosť v 5. nesúťažnej kategórii, mladým dizajnérom, umelcom a doktorandom prezentovať svoju tvorbu formou site-specific inštalácií.

Fotografie

Článok a foto: Ján Števonka